Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Uppsala

Rektor Elin Benson berättar om händelser på skolan.

Uppsala 11 augusti 2021

Hej!

Nu är det äntligen dags för skolstart igen! Jag hoppas att alla har haft en fin sommar och känner sig laddade inför ett nytt läsår. Förra året den här tiden trodde vi att vi hade det värsta gällande pandemin bakom oss, men så blev det inte. I år håller vi tummarna för att smittspridningen inte blir för hög och att restriktionerna lättar så att vi kan arbeta i lugn och ro. Läsåret 20/21 var minst sagt en utmaning. Jag är både glad och stolt över att vi lyckades upprätthålla en hög kvalitet på undervisningen och därmed få fina betygsresultat trots pandemin.

Våra prioriterade områden det här läsåret är studiefokuserad miljö samt strukturerad och planerad undervisning. Studiefokuserad miljö innebär att lära eleverna att förstå vad de behöver för att skapa en så gynnsam studiemiljö för sig själva som möjligt. Det handlar om allt från studiero till att planera vad man som elev ska ha med sig för material till ett pass. Vi är varandras arbetsmiljö.

Strukturerad och planerad undervisning handlar om att förtydliga, förbättra och förfina vår undervisning, det vill säga det arbete som händer före, under och efter. Det innebär allt från planering av undervisning och bedömning (baklängesplanering) till kvalitet på undervisning och olika examinationsformer. Vi kommer att fokusera på hur vi lägger upp undervisningspassen samt vilka delar som ska ingå. Vi kommer att arbeta med hur vi ser till att vi når alla elever i undervisningen och får dem att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Strukturerad och planerad undervisning handlar även om efterarbetet med återkoppling till elever och vårdnadshavare.

Vi välkomnar tre nya lärare i år. Andreas Sylve som kommer att undervisa i svenska, Eva-Lisa Hämäläinen är vår nya lärare i hem- och konsumentkunskap samt Emma Johansson som är ny idrottslärare. Anna Törnqvist som tidigare undervisade i hem- och konsumentkunskap och idrott har gått vidare mot nya utmaningar.

Vi kommer fortsatt att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Även om vuxna till stor del är vaccinerade så kan fortfarande våra elever bli smittade och sjuka.

Kunskapsskolan följer Folkhälsomyndighetens, Arbetsmiljöverkets, Skolverkets och de regionala smittskyddens rekommendationer. Rekommendationerna uppdateras löpande utifrån hur situationen utvecklas. Kunskapsskolans riktlinjer gäller samtliga medarbetare och elever, oavsett om man har antikroppar mot covid-19 eller inte. Riktlinjerna gäller även vaccinerade medarbetare och elever.

Är man frisk och symtomfri är man välkommen till skolan, om inte andra riktlinjer getts av vården eller Folkhälsomyndigheten exempelvis vid familjekarantän eller efter resor. Känner man sig hängig eller sjuk ska man sjukanmäla sig och stanna hemma. Detta gäller oavsett om man tror att det kan vara covid-19 eller en vanlig förkylning.

Vid symtom rekommenderar Folkhälsomyndigheten att man testar sig för covid-19. Om test genomförs på grund av symtom stannar man hemma under tiden man inväntar testning och testsvar. Vid negativt svar är man välkommen tillbaka till skolan när man är frisk och allmäntillståndet tillåter. Vid positivt svar är man välkommen tillbaka till skolan när man tillfrisknat och minst sju dygn har gått sedan första symtom. De två sista dygnen ska ha varit feberfria och med gott allmäntillstånd. Om man har testat positivt och inte har symtom räknas sju dygn från den dag testet togs. Vid positivt svar ska medarbetare och elever informera rektor. Vid symtom som går över inom 24 timmar ska man stanna hemma i ytterligare 2 dygn innan man kommer tillbaka till skolan. Om man haft symtom i mer än ett dygn och inte testas gäller samma regler som vid positivt testsvar. På 1177 Vårdguidens hemsida finns råd och instruktioner om när man bör söka vård.

Vi kommer tyvärr inte att kunna ta emot externa besök (t ex vårdnadshavare) vid höstterminens start. Detta innebär att utvecklingssamtal och föräldramöten kommer att ske digitalt även i höst.

Vi ser fram emot ett nytt läsår och önskar alla nya och gamla elever välkomna hit och/eller välkomna tillbaka!

Elin Benson
Rektor
Kunskapsskolan Uppsala

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.