Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Uppsala

Rektor Elin Benson berättar om händelser på skolan.

Uppsala 8 oktober 2021

Hej!

Nu är hösten här och skolan har varit igång i några veckor. Vi har haft en bra uppstart och eleverna arbetar på bra för att nå sina mål. Det har endast varit något enstaka fall av covid-19 på skolan så vi känner oss trygga med de lättade restriktionerna. Förhoppningsvis har vi snart lagt pandemin bakom oss!

Ni som vårdnadshavare är varmt välkomna att besöka oss på skolan igen. Vi vill dock påminna om att boka möten med dem som ni vill träffa eller kontakta handledaren om ni vill vara med ert barn i skolan. Skolan är inte en allmän plats och vi vill att ni har besöksbrickor på er när ni är här. Besöksbrickor får ni i receptionen eller av era barns handledare. Det är självklart också fortsatt viktigt att vara uppmärksam på symtom och endast besöka skolan om man är frisk och symtomfri.

Vi har startat igång med föräldramöten i de olika årskurserna, både digitala och fysiska. Håll utkik efter inbjudningar!

Vid utvecklingssamtalen satte alla elever termins- och slutmål och vid höstterminens mitt gör vi en prognos där vi stannar upp och analyserar elevernas studieresultat i förhållande till deras mål. Då ser vi hur undervisningen har fungerat och om vi behöver ändra på något för att eleverna ska nå sina mål. I de fall eleven just nu inte ser ut att vara på väg mot uppsatt mål lämnar ämnesläraren en kommentar i EDS med information om hur eleven kan arbeta vidare för att nå sitt mål. Har ditt barn inte fått en kommentar i EDS betyder det att ditt barn har goda chanser att nå sin målsättning. Om ditt barn i dagsläget riskerar att inte nå kunskapskraven för E kommer du att få den informationen direkt från handledaren. Alla elever kommer att gå igenom nuläget tillsammans med sin handledare efter höstlovet. Kom ihåg att du är välkommen att komma och sitta med på ditt barns PH-samtal. Glöm då inte att kommunicera detta med handledaren i förväg.

Från och med den 14 oktober får barn i åldern 12-15 år vaccinera sig mot covid-19. Detta kommer att ske via Region Uppsala som har släppt tider som ni kan boka på samma sätt som när vi vuxna vaccinerades. Det kommer också att finnas drop in-tider. Se separat utskick från Region Uppsala.

Vi måste såklart fortsätta att vara försiktiga gällande covid-19. Är man frisk och symtomfri är man välkommen till skolan, om inte andra riktlinjer givits av vården eller Folkhälsomyndigheten exempelvis vid familjekarantän eller efter resor. Känner man sig hängig eller sjuk ska man sjukanmäla sig och stanna hemma. Detta gäller oavsett om man tror att det kan vara covid-19 eller en vanlig förkylning.

Vid symtom rekommenderar Folkhälsomyndigheten att man testar sig för covid-19. Om test genomförs på grund av symtom stannar man hemma under tiden man inväntar testning och testsvar. Vid negativt svar är man välkommen tillbaka till skolan när man är frisk och allmäntillståndet tillåter. Vid positivt svar är man välkommen tillbaka till skolan när man tillfrisknat och minst sju dygn har gått sedan första symtom. De två sista dygnen ska ha varit feberfria och med gott allmäntillstånd. Om man har testat positivt och inte har symtom räknas sju dygn från den dag testet togs. Vid positivt svar ska medarbetare och elever informera rektor. Vid symtom som går över inom 24 timmar ska man stanna hemma i ytterligare 2 dygn innan man kommer tillbaka till skolan. Om man haft symtom i mer än ett dygn och inte testas gäller samma regler som vid positivt testsvar. På 1177 Vårdguidens hemsida finns råd och instruktioner om när man bör söka vård.

Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er, antingen till mig eller till era barns handledare.

Med vänlig hälsning
Elin Benson
Rektor
Kunskapsskolan Uppsala

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.