Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Uppsala

Rektor Elin Benson berättar om händelser på skolan.

December 2021

Nu är det snart jullov och både elever och medarbetare är väl värda ledighet efter en lång och intensiv hösttermin. Det har varit förvånansvärt få elever som har testat positivt för covid-19 under hösten och vi får hoppas att det fortsätter så även i vår. Hos oss på Kunskapsskolan Uppsala har vi endast haft några enstaka fall under hela hösten. Vi har däremot sett en uppgång av vanliga förkylningar och influensa i slutet av höstterminen. Vi vill uppmana er vårdnadshavare att fortsätta att hålla era barn hemma samt testa dem om de har misstänkta symtom. Skulle ditt barn testa positivt för covid-19 är det viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hålla barnen hemma. Det är också viktigt att ni informerar skolan om ett eventuellt positivt provsvar. Detta för att vi ska kunna hjälpa till vid smittspårning.

På skolan fortsätter undervisningen som vanligt och vi följer också Folkhälsomyndighetens rekommendationer precis som tidigare.

Utvecklingssamtalen kommer även i vår att ske digitalt. Ni kommer att få tider för utvecklingssamtal av era barns handledare. Vi kommer att göra vissa undantag i de fall då vi bedömer att det är extra viktigt att vårdnadshavarna kommer till skolan för ett fysiskt möte. Vi upplever att de allra flesta vårdnadshavare tycker att det fungerar mycket bra med digitala möten men skulle det vara så att någon önskar att ha ett fysiskt möte så kan ni höra av er till handledaren så ordnar vi det.

På utvecklingssamtalet i början på vårterminen kommer ni tillsammans med elevens handledare att gå igenom terminsbetyget. Terminsbetyget kommer att ligga till grund för era diskussioner kring ditt barns nya terminsmål, vilka kunskaper dessa kräver och vilka strategier ditt barn ska använda för att nå sina mål.

I de fall ditt barn inte uppnått ett eller flera av sina mål så kan det vara en signal om att strategierna behöver förändras och utvecklas. Men det kan också bero på att målet inte varit rimligt och behöver ändras. Orsakerna till att ditt barn inte nått sitt mål är något som diskuteras på utvecklingssamtalet.

Nästa vecka får våra elever i årskurs 6-9 ett terminsbetyg. Betyget är en information till elever och föräldrar om elevens aktuella läge i skolan. Betyget är en avstämning av vilka kunskaper eleven har uppvisat till och med denna termin och det sätts utifrån kunskapskraven. Kunskapskraven finns upprättade för årskurs 3, 6 och 9.

Bedömningen av elevens kunskaper, till exempel i årskurs 7, inriktas mot de delar av kunskapskraven som rör det som undervisningen behandlat. Det betyder att vissa av kunskapskraven inte tas med i bedömningen. Det gör också att det är möjligt för en elev att få betyg enligt hela betygsskalan. När en elev ska få sitt slutbetyg i årskurs 9 så bedöms elevens kunskaper mot hela kunskapskravet.

Varje höst genomför Kunskapsskolan en stor medarbetarenkät där medarbetarnas nöjdhet mäts. Kunskapsskolan Uppsala har i många år fått fina resultat i medarbetarenkäten och i år var inget undantag. 97% av medarbetarna på Kunskapsskolan Uppsala trivs med sitt arbete och 94% ser fram emot att gå till arbetet. 97% av medarbetarna tycker att arbetet känns meningsfullt samt att vi har en trevlig stämning på skolan. För att få trygga elever som det går bra för i skolan är det viktigt att medarbetarna trivs och tycker att arbetet känns meningsfullt och därför känns det extra bra att våra medarbetare är så nöjda.

Under vårterminen kommer vi att arbeta mer med våra prioriterade områden som är studiefokuserad miljö samt strukturerad och planerad undervisning. Vi har kommit långt med den studiefokuserade miljön. Vi har en fin arbetsro på skolan och vi pratar regelbundet med eleverna kring detta. Vi pratar också med dem om att de själva har en del i att skapa arbetsro samt att det är viktigt att de själva tar ansvar för att inte störa sina kamrater.

Vårt andra prioriterade område är strukturerad och planerad undervisning. Det innebär att vi kartlägger de utvecklingsbehov vi har gällande undervisningen. Detta gör vi genom att förstelärarna observerar alla lärare och när det arbetet är färdigt så ska vi sammanställa resultaten för att få syn på våra utvecklingsområden gällande undervisning och för att se hur vi kan lyfta vår undervisning till en ännu högre nivå. Tanken är att vi ska ha ett utvecklingsarbete som sträcker sig över flera år.

Alla vi som arbetar på Kunskapsskolan Uppsala vill önska er och alla våra elever en God Jul och ett Gott Nytt År! Stort tack för ett gott samarbete!

Elin Benson
Rektor
Kunskapsskolan Uppsala

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.