Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Kunskapsskolan Uppsala

Rektor Elin Benson berättar om händelser på skolan.

Uppsala 3 mars 2022

Hej!

Skolan har nu varit igång en vecka efter sportlovet. Under lovet hade vi lovskola för de elever i årskurs 8 och 9 som ämneslärarna ansåg hade behov av det. Det var mycket lyckat och vi upplever att både elever och lärare var mycket nöjda med upplägget.

Vi har ett fortsatt mycket lugnt läge gällande covid-19 på skolan. I nuläget har vi väldigt få fall, tack och lov. När vi trodde att vi kunde andas ut efter pandemin blev det istället krig i Europa. Ett av skolans viktigaste uppdrag är att fostra demokratiska medborgare och det uppdraget är nu viktigare än någonsin. Förutom demokratiuppdraget arbetar vi också för att minska elevernas oro kring att det pågår ett krig, det gör vi bland annat på basgruppssamlingarna. Som vanligt ligger vårt fokus förstås också på att bedriva undervisning av hög kvalitet och det fortsätter vi med trots en turbulent omvärld.

Terminsprognos
Vid utvecklingssamtalen satte alla elever termins- och slutmål och vid vårterminens mitt gör vi en prognos där vi stannar upp och analyserar elevernas studieresultat i förhållande till deras mål. Då ser vi hur undervisningen har fungerat och om vi behöver ändra på något för att eleverna ska nå sina mål. I de fall eleven just nu inte ser ut att vara på väg mot uppsatt mål lämnar ämnesläraren en kommentar i EDS med information om hur eleven kan arbeta vidare för att nå sitt mål. Har ditt barn inte fått en kommentar i EDS betyder det att ditt barn har goda chanser att nå sin målsättning. Om ditt barn i dagsläget riskerar att inte nå kunskapskraven för E kommer du att få den informationen direkt från handledaren. Alla elever kommer att gå igenom nuläget tillsammans med sin handledare runt påsklovet. Kom ihåg att du är välkommen att komma och sitta med på ditt barns PH-samtal. Glöm då inte att kommunicera detta med handledaren i förväg.

Kunskapsskolans elev- och föräldraenkät
Nu är det snart dags för årets stora elev- och föräldraenkät. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om skolan, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever. Vår kvalitetsplan bygger varje år till stor del på enkäterna och vi arbetar ständigt med att förbättra oss.

Elev- och föräldraenkäten startar måndagen den 7 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten startar kommer du att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till elevernas vårdnadshavare och till de mejladresser som lämnats till skolan, om eleven har mer än en vårdnadshavare är vi tacksamma om båda svarar på enkäten. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på handledarnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.

Med vänlig hälsning
Elin Benson
Rektor
Kunskapsskolan Uppsala

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.