Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Uppsala

Rektor Elin Benson berättar om händelser på skolan.

Augusti 2022

Hej!

Jag och alla vi som arbetar på Kunskapsskolan Uppsala tycker att det känns fantastiskt roligt att vara igång igen efter sommarlovet! Vi hoppas att ni alla har haft en bra sommar och nu är redo för ett nytt läsår. För ett år sedan trodde vi att vi hade lagt pandemin bakom oss men så var inte fallet. Vi får verkligen hoppas att det här läsåret blir helt utan pandemi och restriktioner. Oavsett hur det blir med pandemin så kommer vi som vanligt att arbeta för att alla våra elever ska få så högkvalitativ undervisning som möjligt. Nu i starten fokuserar vi även på att alla våra elever ska känna sig trygga och trivas här hos oss.

Jag vill även passa på att hälsa alla våra nya elever och deras vårdnadshavare särskilt välkomna till Kunskapsskolan Uppsala! Vi kommer alla att göra vårt yttersta för att ni ska trivas hos oss.

På Kunskapsskolan är kvalitetsarbetet mycket viktigt. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och utvärdera vår verksamhet. I år har vi två prioriterade områden som vi arbetar med. Det är Differentierad undervisning och Skolkultur. Differentierad undervisning innebär att eleverna ges möjlighet att arbeta på olika nivåer och på olika sätt inom samma kunskapsområde. Differentierad undervisning bygger på gemenskap, tillvaratar olikheter och främjar delaktighet. Undervisningen differentieras genom att aktiviteterna innefattar flera olika vägar att nå målet. Alla människor lär olika och det ska vi ta tillvara och anpassa undervisningen efter.

Vårt andra prioriterade område är Skolkultur. Kunskapsskolan Uppsala har nu funnits i femton år och vi har en fin sammanhållning och en kultur på skolan som vi vill värna om och förtydliga. Vi vill vara en skola med tydlig pluggkultur där elever och medarbetare är trygga och trivs.

Vi välkomna fem nya lärare i år. Dessa är Hanna Bendz (musiklärare), Per Kivijärvi (idrottslärare), Zakarias Wennerström (engelsklärare), Elin Westlund (åk 4-5) och Jeanette Thögesen Mattsson (matematiklärare).

Vi har en ny läroplan från och med i år som heter Lgr-22. Vi är mycket positiva till de förändringar som har gjorts och ser fram emot att arbeta efter den nya läroplanen. Även betygskriterierna har ändrats till det bättre och är inte lika strikta längre vilket både elever och lärare välkomnar.

En annan nyhet för i år är att vi har övervakningskameror i skolan. Detta för våra elever ska känna sig ännu tryggare och för att minska skadegörelse.

Ni har alla blivit kallade till utvecklingssamtal av respektive handledare. Utvecklingssamtalen kommer att ske vecka 35. Vi är så laddade för ett nytt läsår med er och era barn!

Hör av er om ni har några frågor!

Med vänlig hälsning
Elin Benson
Rektor
Kunskapsskolan Uppsala

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.