Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Uppsala

Rektor Elin Benson berättar om händelser på skolan.

16 december 2022

Hej!

Nu är höstterminen snart slut och ett välbehövligt jullov närmar sig med stormsteg. I tisdags firade vi Lucia med ett fantastiskt fint luciatåg som vår musiklärare Hanna ordnade tillsammans med engagerade elever. Vi kommer även traditionsenligt att ha “På spåret” med alla basgrupper innan avslutningen. Det är mycket uppskattat bland eleverna och det är alltid spännande att se vilken basgrupp som vinner! Era barns handledare kommer att informera er angående avslutningsdagen den 21 december.

I år har vi skolkultur som ett av våra prioriterade områden. Detta innefattar till exempel luciatåg, På spåret och andra traditioner men även hur vi är mot varandra och hur vi alla har ett ansvar för att skolan ska vara en trevlig och trygg plats för alla. Vi har en fin studiero på skolan och en levande dialog kring hur vi ska behålla den. Vi försöker lära alla våra elever att de själva har ett ansvar för att bidra till sin egen och andras studiero och studiemiljö. Vi är alla varandras arbetsmiljö. Under vårterminen kommer vi att påbörja ett arbete i medarbetargruppen kring förväntningar och kultur för att tydliggöra för oss själva och eleverna vilken kultur, arbetsmiljö och stämning vi har och vill ha här. Trivsel och trygghet är en färskvara som man alltid måste arbeta med.

Nästa vecka får våra elever i årskurs 6-9 ett terminsbetyg. Betyget är en information till elever och föräldrar om elevens aktuella läge i skolan. Betyget är en avstämning av vilka kunskaper eleven har uppvisat till och med denna termin och det sätts utifrån betygskriterierna. Betygskriterier finns upprättade för årskurs 3, 6 och 9.

Bedömningen av elevens kunskaper, till exempel i årskurs 7, inriktas mot de delar av betygskriterierna som rör det som undervisningen behandlat. Det betyder att vissa av betygskriterierna inte tas med i bedömningen. Det gör också att det är möjligt för en elev att få betyg enligt hela betygsskalan. När en elev ska få sitt slutbetyg i årskurs 9 så bedöms elevens kunskaper mot alla betygskriterier.

På utvecklingssamtalet i början på vårterminen kommer ni tillsammans med elevens handledare att gå igenom terminsbetyget. Terminsbetyget kommer att ligga till grund för era diskussioner kring ditt barns nya terminsmål, vilka kunskaper dessa kräver och vilka strategier ditt barn ska använda för att nå sina mål.

I de fall ditt barn inte uppnått ett eller flera av sina mål så kan det vara en signal om att strategierna behöver förändras och utvecklas. Men det kan också bero på att målet inte varit rimligt och behöver ändras. Orsakerna till att ditt barn inte nått sitt mål är något som diskuteras på utvecklingssamtalet.

Varje höst genomför Kunskapsskolan en stor medarbetarenkät där medarbetarnas nöjdhet mäts. Kunskapsskolan Uppsala har i många år fått fina resultat i medarbetarenkäten och i år var inget undantag. 97% av medarbetarna på Kunskapsskolan Uppsala trivs med sitt arbete och 94% ser fram emot att gå till arbetet och tycker att vi har en trevlig stämning på skolan. 100% av medarbetarna tycker att arbetet känns meningsfullt. För att få trygga elever som det går bra för i skolan är det viktigt att medarbetarna trivs och tycker att arbetet känns meningsfullt och därför känns det extra bra att våra medarbetare är så nöjda.

Till sist så vill jag tacka er alla för ett gott samarbete under höstterminen! God jul och gott nytt år!

Elin Benson
Rektor
Kunskapsskolan Uppsala

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.