Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Uppsala

Rektor Elin Benson berättar om händelser på skolan.

20 januari 2023

Hej!

Nu är vårterminen äntligen i gång och vi har haft en bra uppstart. Nästa vecka börjar utvecklingssamtalen och alla ska ha fått en inbjudan till antingen ett fysiskt eller ett digitalt möte. Om någon, mot förmodan, inte har fått det så hör av er till era barns handledare.

Vi arbetar just nu för fullt med att analysera betygsresultaten från i höstas för att se hur vi kan skruva, utveckla och förbättra vår undervisning så att era barn lär sig ännu mer. Jag vill passa på att trycka på vikten av att utnyttja det vi kallar för Studietimmen. Det är en timme mellan klockan 14.15 och 15.15 måndag till torsdag där eleverna kan få hjälp med sitt skolarbete. Det är ett utmärkt tillfälle att ta igen skolarbete om man varit sjuk eller om man har hamnat efter av olika anledningar. Det är också ett utmärkt tillfälle om man vill höja ett betyg och därför behöver arbeta lite mer i något ämne. Studietimmen är förlagd till biblioteket och alla som vill komma är välkomna!

Vi är stolta över att vi har en bra studiero och hög trivsel på skolan men kommer självklart att fortsätta att arbeta med att alla elever ska få en så optimal studiemiljö som möjligt. Studiero är och ska vara en stor del av vår kultur på skolan. Ett sätt för oss att få reda på hur elever och vårdnadshavare upplever vår verksamhet är via olika enkäter och den den 23 januari startar Skolenkäten från Skolinspektionen. Mer information och inloggningsuppgifter finns som bifogad pdf i detta mail. Enkäten besvaras också av pedagogisk personal på skolan och av elever i årskurs 5 och 8, eleverna får möjlighet att besvara enkäten under skoltid.

Skolinspektionen genomför enkäten varje år men vi på Kunskapsskolan får den vartannat år. Samtliga skolhuvudmän i Sverige genomför enkäten i syfte att utvärdera skolornas verksamheter och bidra till alla elevers rätt till god utbildning i en trygg miljö. Det är viktigt för oss att vi får en hög svarsfrekvens så att resultatet blir tillförlitligt och så att vi kan utvärdera och utveckla vår verksamhet för att bli ännu bättre. Vi ber dig därför ägna några minuter att besvara frågorna. Du har några veckor på dig att genomföra enkäten och båda vårdnadshavarna ges möjlighet att besvara den.

Kunskapsskolan genomför också en egen enkät varje år, mer information om den kommer senare i vår.

Den 9 februari är det hemstudiedag för eleverna. Då får alla medarbetare en kurs i PDV (pågående dödligt våld). Precis som att det är bra att vara förberedd vid en eventuell brand så är det tyvärr även nödvändigt att förbereda sig för eventuellt våld. Eleverna kommer att få skoluppgifter från sin handledare att arbeta med hemma.

Vi ser fram emot en ny termin med er och era barn! Hör av er om ni har några frågor!

Med vänlig hälsning,
Elin Benson
Rektor
Kunskapsskolan Uppsala

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.