Ansök
Om oss

Jag har 25 års erfarenhet av pedagogisk verksamhet som lärare och skolledare på grundskolan och i gymnasieskolan både i kommunal sektor och på olika friskolor, från Bollnäs i norr till Ullared i söder. Jag har tidigare varit rektor både på Kunskapsskolan Krokslätt, Kunskapsgymnasiet Göteborg och på Kunskapsgymnasiet Globen i Stockholm. Gemensamt för alla skolor jag arbetat på under dessa år har varit strävan att utgå från eleven - att sätta eleven i centrum. På Kunskapsskolan upplever jag en större möjlighet att utgå från elevens situation än jag upplevt någon annanstans i mitt yrkesverksamma liv. Inflytandet att få planera din egen arbetsdag gör att du växer med dina studier.

Alla barn och ungdomar skall inte bara ges möjlighet att lära sig, växa i sin kunskap och utvecklas. Det är allas absoluta rätt! Och det är varje pedagogs uppdrag att ge alla elever den rätten.

Det innebär inte att rätten till kunskap är kravlös. För att man som elev skall kunna stanna kvar i upplevelsen krävs eftertanke, stimulans och arbetsro. Insikten att jag är en del av mina medmänniskors upplevelse medför att alla elever på skolan förväntas bidra till en lugn och stimulerande arbetsmiljö. För att få något så måste man också ge något. Tillsammans skapar vi - skolan, eleven och ni föräldrar – Sveriges bästa skola!

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.