Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Varberg

Rektor Niklas Dahlström berättar om händelser på skolan.

Augusti 2018

Hej och välkomna tillbaka till ett nytt läsår!

Det är med stor tillförsikt och spänd förväntan som vi välkomnar er till skolan just denna höstterminsstart. Till vår stora glädje så växer skolans popularitet år för år. Det innebär att över 280 elever kommer att gå på skolan detta läsår!

Fler elever kräver också att vi på skolan måste vara ännu mera vaksamma vad gäller omsorgen om era barn; i studieytorna, matsalen och rastytorna. Därför har vi gjort en del förändringar inför läsåret.

Vi har ökat antal platser i matsalen till cirka 100 platser. Till det har vi möjlighet till lite extrakapacitet om vi använder den nya textilsalen eller det nya grupprummet i anslutning till matsalen som matplatser om det skulle behövas.

Eleverna har nu ännu fler sittplatser och bord i mittskeppet på skolan utanför matsalen, receptionsdisken och arenan. Vi har tagit bort sanden under kompisgungan och ersatt den med gummiplattor. Vi har också anställt Rechah som ansvarar för utlåningen av bollar, racketerar, kortlekar och annat för pausaktiviteter. Vi hoppas därmed att elevernas ansvarstagande blir större när de är personligt ansvariga för den sak de lånar. Rechah kommer sin övriga tid på skolan att befinna sig tillsammans med eleverna ute på skolgården eller i rastytorna.

I årskurs 4 och 5 har vi flyttat garderoben till rummet närmast entrén för att undvika onödiga och störande elevförflyttningar genom workshopytan och själva workshopytan har utrustas med fler möbler, skärmar och hörselkåpor för ostörda studier.

Bildsalen har flyttat till dubbelsalen på andra våningen och gamla bildsalen har blivit textilsal. Det innebär att träslöjdssalen nu är uppdelad i två rum, så att vi kan separera maskinerna från elevernas arbetsbänkar.

Bibliotekets böcker har flyttats ut till skåp i workshopen utanför arenan och gjorts om till studierum. Workshopytan utanför arenan har fått fler platser och 18 individuella studieplatser med skärmar och hörselkåpor till varje plats.

På andra våningen har workshopen fått fler platser och några platser utrustade med skärmar och kåpor. Specialpedagog Carina har flyttat ner och sitter nu utanför rektorsrummet och hennes gamla rum på andra våningen är nu ett studierum.

Avslutningsvis är alla workshopytor markerade med skyltar hängande från taket med “Workshop” och ett nummer samt en uppmaning att tänka på att bevara studieron.

Min uppfattning är att dessa förändringar har mottagits mycket väl av eleverna.

Avslutningsvis har vi också tagit ett steg framåt vad gäller mobilförbudet på skolan. Alla elever lämnar ifrån sig sin mobil på morgonen och får tillbaka den efter skoldagens slut på eftermiddagen. Därmed slipper vi mycket psykisk ohälsa som är kopplad till kränkningar via Snapchat, Kik, Instagram, sms, filmande eller ljudupptagningar under skoldagen. Behöver ni få tag på ert barn när de är i skolan så är det bara att ringa Anna eller Tobias så brukar vi i de allra flesta fall hitta ert barn under fem minuter.

För mig ser hösten också lite annorlunda ut. Jag har fått förtroendet att ansvara också för Kunskapsskolan Krokslätt, skolan jag arbetade på innan vi startade Kunskapsskolan Varberg. Anledningen är att Krokslätts rektor sa upp sig strax före sommaren. Det dubbla ansvaret gäller under hösten till dess att en ny rektor är på plats i Krokslätt senast förste januari.

För er i Varberg innebär det att det är Tobias Eklund som ansvarar på skolan. Han är biträdande rektor och tar hand om alla löpande frågor. Telefonnummer till Tobias finns på skolans hemsida. Jag kommer att vara på skolan på måndag eftermiddag, tisdag och fredag varje vecka. Det innebär att jag kommer att fördela hälften av min tid på de olika skolorna.

Mycket nytt och mycket spännande som har hänt alltså. Jag hoppas att ni har samma positiva känsla som jag inför det här läsåret och att vi tillsammans skapar en skola som alla tycker om att vistas i och alla vill vara en del av!

Med vänliga hälsningar
Niklas

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.