Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Varberg

Rektor Niklas Dahlström berättar om händelser på skolan.

December 2018

Hej!

Så har ytterligare en termin gått på Kunskapsskolan Varberg. De sista veckorna har präglats av stor intensitet för att få allt arbete klart till betygsättningen och jag tror att ur det perspektivet är det en och annan som önskat att terminen skulle varit en vecka längre. Om man hunnit med eller inte är inte minst ett mått på om den egna planeringen fungerat eller inte. Mycket imponerande arbete har genomförts i alla fall.

Stort intresse - lokalt och globalt
Fler som har blivit imponerade av skolans arbete var de 26 besökande lärare och skolledare från Nederländerna som besökte skolan den 10 december. Det som imponerade mest på dem var vad de kallar “personalized learning” - personligt utformad utbildning. Lärarnas förmåga att se varje elevs behov och tiden med eleven i PH-samtalet. Avslutningsvis gav de eleverna mycket beröm för deras förmåga att tala och uttrycka sig på engelska, under de guidade turer genom skolan som eleverna bjöd dem.

Under hösten har vi också genomfört två informationskvällar med över 150 besökare och för de elever i årskurs tre som ställt sig i kö till att starta i årskurs fyra till hösten genomfördes tre dagar då man hade möjlighet att delta i en prova-på dag på skolan. Det utnyttjade över 25 barn.

För att få plats på skolan ser vi också ett ökat söktryck till hösten, men också redan nu till våren då cirka tio elever planeras börja. Flera årskurser är nu helt belagda.

Terminsstart och litet kalendarium
Nu väntar ett välbehövligt jullov. Vårterminen startar den 8:e eller 9:e januari med utvecklingssamtal. Tiden för utvecklingssamtalet ligger i betygskuvertet. Den 10 januari är det läsning enligt schema med start för alla 08.30.

Vi kommer också att ha två informationskvällar för barn och föräldrar som är intresserade av att börja på skolan till hösten. Dessa äger rum 15 och 21 januari 18-20 på skolan.

Med förhoppning om en riktigt skön julledighet

Niklas Dahlström

Rektor Kunskapsskolan Varberg

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.