Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Varberg

Rektor Niklas Dahlström berättar om händelser på skolan.

Oktober 2018

Nu har vi kommit halvvägs in i terminen och det är riktigt roligt att se all positiv aktivitet som pågår på skolan. Trots att man tycker att den ena veckan läggs till den andra så händer en hel del saker på skolan.

Aktiviteter
Niorna fick besök av “Framtidståget” som bjöd på 60 minuters inspiration för att få dem att tänka i yrken och inte endast program inför deras gymnasieval.

Alla elever i årskurs fem fick höra Micke Gunnarsson berätta om självkänsla och annat under rubriken “Ett mjukare Varberg”, tillsammans med alla andra femmor i kommunen. Också lärare och ni föräldrar bjöds in till att besöka kvällsföreläsningen.

Skolval har genomförts på skolan under hösten och eleverna i årskurs 4 och 5 besökte genrepet när Teater Halland satte upp “Sorgens borg”. Förra veckan gick alla elever i årskurs 4, 5 och 6 på skolbio.

Niorna har också hunnit med att få besök av Sparbankens representant i KOLL-projektet som handlar om att öka medvetandet kring ekonomi i allmänhet och den egna hushållsekonomin i synnerhet.

Till allt detta kommer också att Tobias under vecka 43 skall åka med ett par elever tillsammans med andra lärare och elever i kommunen på en resa till bland annat Auschwitz. Vi är mycket glada över att också Kunskapsskolans elever har möjlighet att få vara med i denna viktiga årliga satsning.

Göra skillnad
Jag tror att alla rektorers vision är att företräda en skola som gör skillnad för barnen som går i den. Skolan skall vara en plats man vill gå till för att växa, trivas, uppleva- och lära sig nya saker. Skolan skall vara en plats där man får omsorg, blir sedd och utmanas till att göra stordåd. En plats där man kan få en tillrättavisning, men också en plats där man kan få tröst. Skolan skall möta hela människan; benen (aktivitet), magen (känslan) och huvudet (intellektet). När vi klarar det kan eleverna med tillförsikt gå till skolan och vi medarbetare kan gå stolta till jobbet och vara glada över att vi får vara en del av den känslan. Jag ser att medarbetarna på skolan gör allt de kan varje dag för att få era barn att känna den där tillförsikten. Vi kanske inte lyckas hela tiden men jag kan försäkra att vi gör allt vi kan för era barn.

Kvalitetsarbete
Kunskapsskolan Varberg är inne på sitt fjärde år. Vi har vuxit för varje år som har gått och cirka 60 - 80 nya elever har börjat varje år. Det har inneburit rekrytering av nya lärare och att vi varje år har fått “erövra” Kunskapsskolans speciella skolkultur.

Det handlar inte bara om att få roliga och stimulerande upplevelser som jag skrev om i början av detta brev utan också ett systematiskt kvalitetsarbete där elevernas studier och inlärning följs upp på ett metodiskt och systematiskt sätt.

I den senaste revisionen som Skolinspektionen genomförde förra året sa inspektören som besökte oss i Varberg att det inte finns någon skola i Sverige som har ett bättre systematiskt kvalitetsarbete än det vi har på Kunskapsskolan Varberg. Det är kanske en av förklaringarna till att eleverna på skolan har gått ut med högst betyg i kommunen samtliga tre år som skolan har funnits.

TUR-mål
En avgörande faktor är det uppföljningsarbete vi gör kring elevernas målsättningar och resultat. Det är viktigt att påpeka att det är den enskilde eleven som sätter mål, sedan skall läraren göra allt för att hjälpa eleven nå målet. Men som alltid gäller det att ha ett rimligt mål. Vi kallar det “TUR”-mål; målen skall vara Tydliga, Utmanande, men också Rimliga. Har jag ett personbästa på 1,5 meter i höjd så är 1,60 ett TUR-mål. Skulle jag sätta 2 meter som mål skulle det vara tydligt men kanske inte ens utmanande eftersom målet helt enkelt inte är rimligt - just nu.

Därför är det helt avgörande att också ni föräldrar hjälper era barn att sätta rimliga mål. Grundskolan är ett maratonlopp, men man måste träna och hålla i gång hela tiden. Det går varken att se på grundskolan som ett sprinterlopp där man ger allt från första sekund eller att man “vilar sig i form” fram till våren i årskurs 9. Lagom är bäst. Metodiskt flyttar man fram sina positioner termin för termin för att kunna nå de långsiktiga mål man satt upp för sig.

Betygsprognos - betyg
Just nu håller vi på med betygsprognoser där vi ser över samtliga elevers insatser så här långt och stämmer av dem mot de mål eleverna har satt upp. Vi gör därefter analyser över vad vi ser att vi på skolan kan göra och genomför det vi kallar “ämnes PH” för eleverna, som går ut på att vi snabbt kan hjälpa eleverna att fånga upp saker som kanske har halkat efter. Därefter kommer vi vecka 46 - 47 att genomföra förlängda PH-samtal där ni föräldrar bjuds in att delta i ett PH-samtal tillsammans med ert barn. Samtalet är på barnets ordinarie PH-tid och är en extra service till er föräldrar som vill följa era barns studier på närmare håll.

Det finns då fortfarande nästan en månad kvar av terminen att nå sina mål och hjälps vi åt tillsammans brukar just sista månaden av terminen vara en tid då eleverna verkligen visar vilken kapacitet de besitter. Det är både imponerande och roligt att se. Vi har en samling fantastiskt fina barn på Kunskapsskolan Varberg!

Med vänliga hälsningar
Niklas Dahlström

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.