Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Kunskapsskolan Varberg

Rektor Niklas Dahlström berättar om händelser på skolan.

Februari 2019

Hej!

Nu har vi kommit halvvägs in i terminen och våren börjar så smått presentera sig. Elever har hunnit gå på teater, genomfört idrottsdag, tittat på PS-musikalen, deltagit i bildworkshop på biblioteket och fått droginformation av polisen när de besökte skolan under vecka 10.

Information till elever i årskurs åtta, till medarbetare och till föräldrar med elever i årskurserna åtta och nio genomförs av polisen vartannat år. I år var det dags igen. Det är en uppskattad och tankeväckande information polisen bjuder på. På kvällen, till föräldrarna, deltog också personal från ungdomsrådgivningen och de åtta föräldrar som kom till informationen var mycket nöjda.

Att studera på skolan
Som jag skrivit tidigare så är det lite annorlunda att studera på Kunskapsskolan jämfört med många andra skolor. Vi fokuserar på att förse varje elev med en inre struktur som går ut på att man som elev skall vara medveten om vad man skall göra och hur man skall göra sina uppgifter för att nå de mål man själv satt upp.

Vi på skolan bidrar med stödstrukturer och stöttning i form av tydliga planeringar, samtal och ett schema som kopplar eleven till en specifik plats och en specifik lärare under hela dagen, alltså även under workshop-tiden.

Huvudroll i sitt eget liv
Skolan lägger ner mycket tid på att skapa en tilltalande studiemiljö där man som elev kan känna sig trygg och genomföra det man själv, med lärarens stöd, bestämt att man skall klara av att göra med god kvalitet, under en vecka.

Det innebär att vi, när skolan var ny, la mycket tid på ordning och reda. Eleverna skall inte störa sig själva och andra, utan istället sätta spotlighten på sina egna studier. Som elev skall jag känna att jag har huvudrollen i mitt eget liv. Jag kan påverka min situation utan att någon annan begränsar mina möjligheter. Nu, det här läsåret, har vi mer flyttat fokus till själva insatsen som man måste göra för att uppnå sin egna mål.

Inte minst handlar det om att vara rädd om den tid man har och vad man gör för insatser för att ersätta tid man förlorat när man varit sjuk eller ledig under skoltid. Det kan bli knepigt att uppnå sina egna mål om man inte ersätter tid som försvunnit med ny tid. Det finns exempel på elever som tror, eller agerar på det sättet, att trots att man varit borta så behöver man inte ersätta den med ny tid. Man stannar inte kvar på skolan på eftermiddagarna, man försakar inte någon fritidsaktivitet, utan man tänker att man bara skall arbeta lite mer effektivt med sitt skolarbete i stället...

Resultatet blir inte sällan ett stort stresspåslag och dåligt mående med ännu sämre skolresultat - och ännu större frånvaron. Den utvecklingen måste hejdas.

Tid
En helt avgörande faktor för att man skall uppnå det man satt upp som mål är att man ger sig själv tillräckligt med tid. I princip allt man företar sig kan man klara av om man lägger tillräckligt med tid. Jag är helt medveten om att alla barn har olika och unika förutsättningar, men utifrån det enskilda barnets förutsättningar tillsammans med skolans insatser och anpassningar så kommer man väldigt långt om man lägger ner tillräckligt med tid.

Väldigt få människor klarar sig med medfödd talang som gör att man inte behöver lägga tid på det man försöker uppnå. De allra flesta som når riktigt långt lägger ännu mer tid än det som är normalt. Att tro att man skall klara sina mål på mindre tid än normalt är så klart feltänkt.

Hjälp finns att få
Om man som elev skulle hamna i den situationen att man på grund av att man varit sjuk eller av annan anledning varit borta från skolan och halkat efter i sina studier och vill ha hjälp med att komma ikapp. Vad gör man då? Här kommer några konkreta tips:

  • Ta reda på vad det är som inte är gjort.

Ibland kan man ha en känsla av att man ligger efter, men man vet inte riktigt hur mycket. Tala med din PH på PH-samtalet och be om hjälp att kartlägga och dela upp ditt arbete. Ibland räcker det helt enkelt med att ta hem uppgifter en dag eller två och ge sig lite läxa.

  • Var skall jag få tiden ifrån?

Det finns alltid möjlighet att stanna kvar varje måndag till och med torsdag till klockan 15.30 för att komma ikapp med sina studier. Ibland kan det till och med vara värt att strunta i en fritidsaktivitet en gång för att komma i fas. En bra tumregel borde vara - är jag borta från skolan en dag i veckan borde den kompenseras med tid från en kväll, lördag eller söndag.

  • Hur skall jag få hjälp?

Mellan 14.20 - 15.30 har alla lärare PH-samtal med sina elever. Det innebär att alla lärare är på plats och ber man snällt brukar det alltid vara möjligt att få en förklaring så att man kan komma vidare. Dessutom finns det läxhjälp i matematik med en lärare 14.40 - 15.30 varje tisdag.

Med ganska enkla medel och metoder finns det alltså goda möjligheter att uppnå de mål man har satt upp. Hemligheten är helt enkelt att ge sig själv lite tid.

Med vänlig hälsning,
Niklas Dahlström, rektor Kunskapsskolan Varberg

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.