Ansök
Om oss

Rektorn har ordet maj - Kunskapsskolan Varberg

Rektor Niklas Dahlström berättar om händelser på skolan.

Maj 2019

Hej!

Nu har vi nått halvvägs in i maj och nu återstår inte många veckor av läsåret. Veckorna som varit har inneburit lovupphackade skolveckor kryddade med nationella prov. En period då allt skall hinnas med och en tid som många kan uppfatta som lite tuff. Nu är emellertid det sista nationella provet för detta läsår skrivet och i slutet av veckan börjar eleverna i årskurs åtta sin PRAO.

På skolan har vi fått svaren på de enkäter som genomfördes med eleverna på skolan och er föräldrar. Man kan konstatera att nöjdheten i föräldraenkäten backar något, men nöjdheten ligger fortsatt på en hög nivå. Nästan 8 av 10 föräldrar uppger att de tycker att det är bra lärare på skolan, drygt 8 av 10 tycker att den personliga handledaren hjälper och stöttar ert barn i hög utsträckning och 84% av er föräldrar kan rekommendera skolan till andra.

Drygt 7 av 10 tycker att man får tillräckligt med information från skolan och det är en tillbakagång med 10%-enheter, så det är något vi på skolan får se över och utveckla.

Elevenkäten visar att eleverna inte är lika nöjda med verksamheten det här året. Årskurs fyra är nöjdast på skolan med en nöjdhet på över 90% och eleverna i årskurs 6 är mer nöjda med detta läsår än vad de var när de gick i årskurs 5. Övriga årskurser är mindre nöjda detta läsår än tidigare.

Vad detta beror på är lite svårt att få grepp om. I de öppna svaren som eleverna skriver fokuserar de sin kritik på framför allt tre områden: maten, städningen och lokalerna.

När det gäller maten kommer vi tillsammans med alla Kunskapsskolor att få en ny matleverantör. Den nya leverantören använder sig av sous vide metoden (vakuumförpackad mat) som levereras ett par gånger i veckan. Den värms upp på plats i specialugnar. Salladsbuffén kommer också att utökas. Resultatet blir att skolmaten blir mer miljövänlig eftersom leveranserna minskar och eftersom maten värms upp lite i taget minskar också svinnet. Risken att maten tar slut minimeras eftersom det finns mat lagrad på skolan som värms upp på plats. Ett antal Kunskapsskolor har varit testskolor under våren och eleverna har varit mycket nöjda med maten, så min förhoppning är att det skall bli ett lyft på matsidan till hösten.

När det gäller städningen så har vi bytt ut personalen som städade och jag tror att många kan vittna om att man såg en förändring till det bättre direkt. När det gäller lokalerna talar eleverna om att det är för varmt eller för kallt och någon tycker att det är trångt i trappan upp till andra våningen.

Två av tre områden har- eller kommer vi att åtgärda. Temperaturskillnader och vad man tycker är för varmt eller för kallt är svårare att åtgärda. All personal avslutar läsåret genom att under tre dagar analysera enkäter, måluppfyllelse och årets kvalitetsplan för att se hur vi ska arbeta vidare under nästa läsår för att eleverna ska vara mer nöjda med skolan som helhet.

Nästa läsår kommer skolan för första gången att närma sig det elevantal den är byggd för. Till hösten kommer det att vara cirka 340 elever på skolan och den är byggd för omkring 400 elever.

Det är då extra viktigt att vi arbetar med de kärnfrågor som utgör Kunskapsskolans arbetssätt. Loggboken, PH-samtalet och planeringen med att sätta tydliga, utmanande och rimliga mål som bidrar till att utbildningen blir personligt utformad.

Det arbetet kommer Tobias Eklund och Kristborg Einarsdottír att leda under nästa år, då Tobias blir rektor och Kristborg biträdande rektor de närmaste två åren. Jag har nämligen fått tjänstledigt i ett par år för att arbeta som Academic Head på Kunskapsskolans två skolor i Gurgaon i Indien. Det ska blir roligt med denna nya utmaning samtidigt som jag så klart tycker att det är lite vemodigt att lämna Varberg men jag är helt övertygad om att Tobias och Kristborg kommer att klara sina nya uppdrag mycket bra. Jag åker till Indien och påbörjar mitt nya arbete i augusti.

Det är alltså mycket på gång till hösten. Men innan det är dags för mig att önska er en skön sommar så jobbar vi på intensivt de sista veckorna till avslutningen. Vi ses då!

Med vänliga hälsningar
Niklas Dahlström

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.