Ansök
Om oss

Rektorn har ordet september - Kunskapsskolan Varberg

Rektor Tobias Eklund berättar om händelser på skolan.

September 2019

Hej och välkomna till ett nytt läsår

Nu är vi igång med ett nytt läsår och vi fortsätter växa. Det har varit så roligt att träffa alla gamla och nya elever igen efter sommaren. Som de flesta av er vet så har den förre rektorn Niklas åkt iväg på äventyr i Indien och kommer arbeta med våra skolor där de kommande två åren. Detta medförde en förändring i ledningen för skolan. Jag (Tobias) är numera rektor och biträdande rektor är Kristborg. Vi har båda två arbetat på skolan sedan vi startade här i Varberg. Vi ser verkligen fram emot denna spännande utmaning!

Nedan följer lite nyheter inför kommande termin.

Webbfilter
Vi har varit en av skolorna inom Kunskapsskolan som testat olika varianter av webbfilter för våra elever och nu har man centralt bestämt sig för att använda ett filter som kommer från Fortiguard på alla skolor. Det fungerar genom att det filtrerar elevernas nätverk på skolan. Eftersom filtret är kopplat till skolans nätverk fungerar det endast i skolans lokaler. Filtret kommer blockera sidor som pornografi, droger, sociala medier och annat som inte bidrar till elevens måluppfyllelse. Om en elev försöker besöka en filtrerad sida loggas detta inte, vilket innebär att varken Fortiguard eller Kunskapsskolan behandlar personuppgifter i samband med filtreringen.

Schemaförändringar
Utifrån förändringar i grundskolans timplan kommer våra elever i årskurs 4-7 ha idrott två gånger i veckan à 55 minuter. Årskurs 8 och 9 fortsätter ett läsår till med idrott en gång i veckan à 60 minuter, med all teoretisk idrott på workshop-tid.

För att tillmötesgå elevernas behov så kommer PH-tiden att delas upp i minst tre delar utspritt under veckan. Den personliga handledningen kommer ligga 08:15-08:45 måndag-fredag samt 14:30-15:20 måndag-torsdag. Handledaren kommer tillsammans med eleven, vårdnadshavarna och kollegorna sedan göra ett urval utifrån vad som blir bäst för eleven och hur detta på bästa sätt kan hjälpa eleven att nå sina målsättningar. Hur det blir för just ditt barn kan du se i det personliga schemat.

Ordningsregler
För att skapa en studiefokuserad miljö där alla elever får möjlighet att arbeta i lugn och ro för att nå sina mål är det mycket viktigt att alla följer ordningsreglerna. Självklart finns ett fåtal undantag som är väl förankrade hos vårt elevhälsoteam.

Vi har valt att vara en mobilfri skola på grund av all forskning som visar hur skadligt det är för eleverna att ha tillgång till sina mobiltelefoner under skoltid och hur detta inverkar negativt på studieresultaten. En lärare i Gränna lät sina cirka 20 elever ha sina mobiltelefoner påslagna under en lektion. På 30 minuter fick dessa elever över 2000 notiser. Detta visar verkligen hur stort problem mobiltelefonerna är när det kommer till barnens koncentration och studiero.

För att ordningsreglerna ska fungera är det viktigt att skolan och ni vårdnadshavare är ett team och är överens om att reglerna ska följas. Vi uppskattar om ni diskuterar ordningsreglerna hemma med era barn. Ni hittar dem i sin helhet på vår hemsida.

Vecka 38
Vecka 38 blir en spännande vecka för många av våra elever. Alla våra nya elever kommer då ha sina utvecklingssamtal. Ert barns personliga handledare kommer skicka ut kallelser till er om ni inte redan fått dem.

Under samma vecka kommer även våra årskurs 9 elever att ha sin obligatoriska PRAO. En viktig del i att förbereda eleverna både för det kommande arbetslivet men kan också vara en funderare om vad man kanske vill bli när man blir “stor”. Med lite tur kan det även vara en fot in i ett kommande extrajobb. Har ni som vårdnadshavare möjlighet att ta emot en praoelev kontakta gärna vår syv Therese.Johansson@kunskapsskolan.se

Föräldramöten
Under september kommer alla årskurserna att ha föräldramöten enligt följande:
Årskurs 4 den 26/9 klockan 17:30
Årskurs 5 den 26/9 klockan 17:30
Årskurs 6 den 24/9 klockan 17:30
Årskurs 7 den 24/9 klockan 18:30
Årskurs 8 den 19/9 klockan 18:00
Årskurs 9 den 19/9 klockan 17:30

Till sist
Det smög in sig ett litet fel i läsårsdatan ni fick hem på välkomssamtalen/utvecklingssamtalen i augusti. Detta är korrigerat sedan ett par veckor tillbaka och helt korrekt läsårsdata finns nu på hemsidan. Vi kommer även lägga upp det på vår facebook-sida. Ni kan också hämta kalendariet i pappersformat på skolan.

Den 24 september så har hela skola friluftsdag, mer information om detta kommer i veckobreven från arbetslagen när det närmar sig. Men det är alltid kläder efter väder som gäller!

Välkomna till ett nytt läsår!
Tobias Eklund rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.