Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Varberg

Rektor Tobias Eklund berättar om händelser på skolan.

Januari 2020

Hej Kunskapsföräldrar

Efter en välbehövlig jul- och nyårshelg är vårterminen igång. Det har varit en helt fantastisk start på terminen. Eleverna är fokuserade på vad de ska göra, vi bygger relationer och ett lugn har infunnit sig dessa dagar. Det är också mycket glädjande att se de positiva aspekterna av att eleverna lämnar in sina mobiltelefoner. Mindre konflikter, mindre störningsmoment och mer lärande. Tillsammans med er föräldrar har vi uppnått detta men vi måste tillsammans hjälpas åt att upprätthålla denna gemensamma överenskommelse.

Studieresultaten
Vi följer noggrant upp betygsresultaten i varje årskurs, ämne och för varje elev. Utifrån den analysen lägger varje ämnes- och arbetslag upp en plan så att alla elever får rätt förutsättningar att lyckas med sina studier. Våra åtgärder, med delmål, konkretiseringar, uppsökande verksamhet men framför allt att ha en relationsbaserad pedagogik har visat sig vara framgångsrika. Under kommande termin kommer vi fortsätta att utveckla oss så att vi tillsammans med våra elever når ännu längre. Det är trots allt en laginsats mellan eleven, skolan och hemmet.

Informationskväll
Tisdagen den 28/1 klockan 18.00 är det dags för vårt sista planerade informationsmöte om Kunskapsskolan. Köerna till kommande läsår ser mycket bra ut så känner ni någon som är intresserad av att låta sina barn gå på Kunskapsskolan så är det hög tid att de ställer sig i kön och kommer på besök på informationsmötet där de får träffa våra duktiga elever och lärare. Vi påbörjar antagningsprocessen till läsåret 20/21 i februari.

Skolmat
Som jag tidigare har informerat er om har vi under förra terminen arbetat intensivt för att få till en bättre matsituation där eleverna är nöjda. Som ett led i detta arbete kommer vi från och med vecka sex få en ny meny för skolmaten. Den nya menyn kommer att vara mer varierad, innehålla mer traditionell husmanskost och i större utsträckning innehålla svenska råvaror. Menyn hittar ni som vanligt på vår hemsida kunskapsskolan.se eller via denna länk. Dialogen med Närda kommer att fortsätta och vi kommer att utvärdera maten och samarbetet löpande även under vårterminen. Där även matrådet på skolan kommer att få lyfta sina åsikter och få information att ta med ut till resten av skolan.

Föräldraråd
Om ni har funderingar eller frågor som rör ert barn så tar ni i första hand kontakt med ert barns personliga handledare. Om ni är intresserade av att träffa mig för att ta del av och diskutera skolövergripande frågor, är ni varmt välkomna till föräldrarådet. Vårterminens första möte äger rum måndag 27 januari klockan 18.00-19.30. Nya och gamla deltagare hälsas varmt välkomna. Vi bjuder på kaffe och kaka!

 

Tobias Eklund
Rektor Kunskapsskolan Varberg

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.