Ansök
Om oss

Rektorn har ordet april - Kunskapsskolan Varberg

Rektor Tobias Eklund berättar om händelser på skolan.

Hej,

Skolavslutning
Jag hoppas verkligen ni alla haft en bra ledighet och verkligen fått möjligheten att njuta av vårt närområde. Skolan är igång igen och det märks att det faktiskt inte är så långt kvar till sommarlovet. Endast 33 skoldagar till skolavslutningen, en händelse som i år tyvärr kommer te sig lite annorlunda utifrån rådande situation. I år kommer skolavslutningen vara på skolan mellan klockan 15:00 och 16:00, den 9 juni. Endast för eleverna och medarbetarna på skolan. Vi kommer återkomma med mer information när det närmar sig.

Covid-19
Jag vill börja med att tacka er för att ni är uppmärksamma på symtom och låter era barn stanna hemma vid snuva, hosta, halsont och ont i kroppen. Nu börjar även pollensäsongen komma igång och en del är osäkra på om det är förkylningssymtom eller allergi de känner av. Vår skolläkare rekommenderar att de som har symtom och har svårt att bedöma om det beror på allergi eller inte ska stanna hemma och ta sin allergimedicin. Om allergimedicinen hjälper och elevens symtom försvinner eller minskar så är eleven välkommen tillbaka till skolan. Om allergimedicinen inte har någon effekt stannar man hemma.

För att eleverna inte ska få ogiltig frånvaro måste sjukanmälan göras, oavsett orsaken till frånvaron, något som är extra viktigt just nu med Covid-19.

Jag vill passa på att förtydliga att vi inte kan tillgodose elevernas utbildning fullständigt om de inte är i skolan. Det är först om regeringen och myndigheter beslutar att skolorna ska stänga som vi kommer att gå över till distansundervisning. Vi har inte möjlighet att bedriva vanlig undervisning i skolan och undervisning på distans samtidigt, eftersom det kräver för mycket tid av lärarna. I nuläget har vi också större frånvaro bland medarbetarna än normalt och de lärare som är på plats behöver fokusera på eleverna i skolan. Om ett beslut om att stänga grundskolorna tas kommer vi givetvis att fokusera till 100 procent på att eleverna ska nå sina mål, även med de förutsättningarna.

För några veckor sedan meddelade Skolverket att vårterminens nationella prov ställs in. Det innebär att lärarnas bedömning kommer att vila på andra underlag. Det mesta av bedömningsunderlaget finns redan och om någonting saknas eller om någon ligger och väger mellan två betyg kommer lärarna att se till att samla in det underlag som behövs.

Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande närvaro i skolan.

Är man frisk och symtomfri är man välkommen till skolan. Känner man sig hängig eller sjuk ska man sjukanmäla sig och stanna hemma. Detta gäller oavsett om man tror att det kan vara coronavirus eller en vanlig förkylning. Folkhälsomyndighetens direktiv hittar ni via denna länk. Direktiven uppdateras löpande utifrån hur situationen utvecklas. Om man har generella frågor om Coronaviruset kan man ringa till 113 13.

Det är fortsatt viktigt att påminna barnen om följande;

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
  • Torka gärna av tangentbordet på skoldatorn/mobiltelefonen/läsplattan dagligen
  • Undvik att röra vid ansiktet och ögonen
  • Skydda våra äldre genom att vara restriktiva med att besöka dem.

Med vänliga hälsningar
Tobias Eklund Rektor Kunskapsskolan Varberg

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.