Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Varberg

Rektor Niklas Dahlström berättar om händelser på skolan.

Augusti 2020

Hej!

Mycket välkomna till ett nytt läsår på Kunskapsskolan Varberg! Vi på skolan ser fram emot att få träffa alla elever igen. Personligen känner jag stor glädje över att vara tillbaka på skolan igen efter ett år i Indien. Mycket händer på ett år och det var en fantastisk känsla att få träffa all personal igen.

Covid 19
Förhoppningen i juni var stor om att terminsstarten skulle kunna ske på det sätt vi är vana vid att ha den, men tyvärr har Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte ändrats över sommaren. Det innebär att vi kommer att ha samma säkerhetsrutiner som före sommarlovet. Era barn går i skolan som vanligt medan alla fysiska möten med alla andra sker digitalt. Det viktigaste är att minimera antalet fysiska möten i ambitionen att inte bidra till smittspridning.

Utvecklings- och välkomstsamtal
Den 12:e och 13: augusti är det utvecklings- respektive välkomstsamtal för samtliga elever. Dessa kommer att ske digitalt. De mötestider ni har fått gäller, men själva samtalet blir digitalt. Ni kommer att få er tillskickat en länk eller en inbjudan under måndagen eller tisdagen.

De elever som är nya och som skall ha ett välkomstsamtal behöver inte komma till skolan. Elev och vårdnadshavare kan tillsammans koppla upp sig för mötet med den personliga handledaren. För övriga elever som skall ha ett utvecklingssamtal och som känner till rutinerna på skolan är det valfritt om de vill komma till skolan och ha er vårdnadshavare med via datorn eller om man stannar hemma och tillsammans med vårdnadshavaren genomför samtalet där. Det viktiga är att man som elev är i tid om man väljer att närvara i skolan. Om ni av någon anledning inte kan delta i ett utvecklingssamtal digitalt ber jag er kontakta ert barns handledare så får vi hitta en lösning.

Fredag 14:e augusti är den första gemensamma skoldagen och den börjar enligt ordinarie schema 08.45 och slutar 14.30. Under hösten kommer alla föräldramöten och informationsmöten att ske digitalt. Idrotten kommer att äga rum utomhus utan att eleverna behöver byta om. Den traditionsenliga mini-hajken för årskurs 9 kommer inte att kunna genomföras under hösten på grund av att vi inte skall övernatta i tält. Däremot kommer några basgrupper att promenera iväg till en friluftsyta under fredagen.

Att inte få möjlighet att träffa alla nya- och gamla vårdnadshavare vid terminsstart ställer höga krav på skolan att upprätthålla en god kommunikation digitalt istället. Vi skall göra allt vi kan för att ni skall få all information ni önskar. Det kommer också att innebära att en del dokument som skall skrivas under måste skickas fram och tillbaka med ert barn

Nytt för i år
Glädjande få personalförändringar har ägt rum inför detta läsår. Ingen lärare har slutat. I och med att skolans elever ökat ytterligare i antal, vi börjar nu närma oss en helt fullbelagd skola, till 360 elever har vi fått ytterligare en ny medarbetare. Vi hälsar Annika Borg välkommen till skolan. Annika kommer att undervisa i matematik och NO, i årskurs 4 - 6. Hon kommer närmast från Ankarskolan.

Tyvärr måste jag meddela att vi ändå mister en medarbetare. Det är Tobias Eklund, som flyttat till en tjänst som rektor i Kungsbacka kommun. Jag arbetade tre år på Kunskapsskolan Krokslätt och fem år på Kunskapsskolan Varberg med Tobias. Tobias var en av skolans riktigt stora profilmedarbetare och han kommer att lämna ett tomrum efter sig. Vi önskar honom ett stort lycka till på sin nya tjänst!

Det innebär att Kristborg Einarsdottír fortsatt kommer att vara biträdande rektor på skolan.

Med önskan om ett fantastiskt läsår!
Niklas Dahlström
Rektor Kunskapsskolan Varberg

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.