Ansök
Om oss

Rektorn har ordet september - Kunskapsskolan Varberg

Rektor Niklas Dahlström berättar om händelser på skolan.

September 2020

Hej!

Nu har vi klarat av de inledande augustiveckorna. Trots Coronatrixigheter som gjort möten mer komplicerade är min uppfattning att det har varit en av de bästa starter vi har haft på skolan. Anledningarna till det är många. En av anledningarna är att ingen lärare slutat och endast en ny lärare har tillkommit. Det har inneburit att alla medarbetare på skolan har erfarenhet och en hög kunskap om vad det innebär att studera på Kunskapsskolan; både vad det gäller det man som elev kan förvänta sig av alla medarbetare på skolan och de tydligt formulerade förväntningar som vi från skolan har på alla elever. Det skapar lugn och trygghet.

En annan sak är naturligtvis att schemat har fungerat från dag ett. Det finns så klart exempel på någon position som saknats på någon elevs schema men på det stora hela rullade schemat redan efter en vecka. Det är viktigt att påpeka att de förvalda ämnen som låg på elevernas WS-schema var ett förslag utifrån det behov som skolan såg att eleven hade förra året, men som alla elever haft möjlighet att ändra utifrån de behov man känner att man har idag.

Samma sak med datorerna. Trots att pandemin gjorde att hela Kunskapsskolan saknade nästan 1000 olevererade datorer fick eleverna i 6 - 9, nästan utan undantag, sina datorer under första veckan. Under denna vecka kommer också eleverna i årskurs fyra och fem att ha en till en-tillgång till datorer.

Skolan har blivit lite större, men stämningen har varit lugnare och studiero har infunnit sig snabbare än tidigare. Det beror bland annat på att det är endast i årskurs fyra och sex som det nu startar nya basgrupper. Vi kan nu på allvar skapa en kultur som har förutsättningar att hålla över tid. Vi vet av erfarenhet att gruppdynamiken är känslig för nya intryck utifrån. När det ständig börjar nya elever i basgrupper utspridda över alla årskurser är det en utmaning att bygga en för alla elever gynnsam kultur. Det är baksidan med att gå på en populär skola. Emellertid känns det som att vi nu nått den punkt där skolans elevflöde är i balans och att vi tillsammans kan bygga en riktigt positiv och konstruktiv skolkultur.

Många positiva bitar som tillsammans trillat på plats denna läsårsstart, alltså.

Skolarbete när man är hemma
Något annat vi fått erfara denna skolstart är att det fortsatt är många elever som är hemma. Att vara hemma när man har lite förkylningskänning är omdömesgillt och klokt, men det kan också innebära att man, om det inte hade varit pandemitider, gjort bedömningen att man inte varit tillräckligt sjuk för att vara hemma. Man är alltså egentligen för frisk för att vara hemma, men för sjuk för att komma till skolan om man följer de rekommendationer som gäller. Vad som är helt säkert är att skolarbetet fortsätter som vanligt och är du borta för mycket utan att kompensera det kommer du tveklöst efter. Därför är det viktigt att ni föräldrar hjälper era barn med att ge dem möjlighet att studera hemma när de är tillräckligt friska att göra det. Det gynnar dem när de kommer tillbaka till skolan. En försäkring kan vara att ni tittar i era barns loggbok. Är den planerad är det högst sannolikt att det finns saker man kan göra. För eleverna i årskurs fyra och fem är det fantastiskt om någon kan komma till skolan och hämta material eller om man kan be någon klasskamrat ta med sig material hem. “Tillsammans når vi längre” för att citera en av Kunskapsskolans värderingar.

Simundervisningen gick på pumpen
Tyvärr hann endast årskurs 6 bli klar med simundervisningen innan en pump gick sönder på Simstadion. Då det inte ser ut som att pumpen kommer att bli lagad på den här sidan nyår så kommer vi att skjuta på övriga inplanerade basgruppers simundervisning till våren.

Önskar er en fin september!

Niklas Dahlström
Rektor Kunskapsskolan Varberg

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.