Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Varberg

Rektor Niklas Dahlström berättar om händelser på skolan.

December 2020

Hej!

Inte ens tre veckor återstår av terminen. Men det handlar inte om att vi joggar i mål till en välförtjänt ledighet. Nej, de sista veckorna på en termin präglas alltid av högt tempo. Det är mycket som skall hinnas med. Ibland kan man känna tillförsikt och tillfredsställelse, men inte sällan finns en känsla av stress och oro både för att inte hinna med och för att inte prestera så bra som man själv önskat.

Det är därför extra viktigt att vi visar varandra omsorg, förståelse och stöttning. Tillsammans når vi längre. En vanlig försvarsmekanism är att låtsas som att problemet inte finns. Ur ett elevperspektiv handlar det inte sällan om att man överlåter till “någon annan”, inte sällan läraren, att påminna om att man har någon inlämning, redovisning eller annat som inte redovisats. Och blir man väl påmind så “glömmer” man att gå på den extra- eller specifika tid man blivit erbjuden. En strategi som kändes rätt för stunden, men bara ökar stressen.

Skolan erbjuder extra mycket stöd och tid nu de sista veckorna för att alla elever skall ges möjlighet att lyckas och få allt de gjort återkopplat och bedömt. Det finns en mängd orsaker till att man befinner sig i den situation man gör. Sjukdom och frånvaro har slagit hårt både mot skolans medarbetare och eleverna. Men låt oss nu tillsammans fokusera på möjligheterna att få alla att lyckas. Denna vecka har vi “Ämnes-PH”, det vill säga ett slags öppet hus för alla elever att på PH-tid träffa sin ämneslärare och få hjälp med det som saknas eller behöver jobbas med. Till det finns de vanliga resurstillfällena på för- och eftermiddagarna.

Min uppmaning till er föräldrar är att ni är extra noggranna med att försöka få grepp över om ert barn ligger efter eller behöver hjälp. Om det är möjligt vill vi så klart att skolan skall vara högsta prioritet de två närmaste veckorna, så att alla elever känner att de har tid att komma tidigare eller stanna kvar längre för att bli klara om de behöver det. Vi gör ju det här för att vi vill att era barn skall lyckas.

Avslut och utvecklingssamtal
Som ni tidigare fått information om kommer vi att avlsuta terminen 17/12 istället för 18/12. Information om det har gått ut. Utvecklingssamtalen 7-8 januari kommer också denna gång att äga rum digitalt. Vi har beslutat att eleverna inte kommer till skolan för samtalet. De får också delta hemifrån. Tider att boka in sig på kommer att skickas ut 7/12.

Med hopp om en God Jul!
Trots deadlines och stress tror jag att det kommer att bli tre fina veckor. I mina fortsatta samtal med eleverna kan jag se att det finns en positiv bild av skolan, trivsel, nöjdhet, arbetsro och stämning. Självklart finns det alltid saker som kan göras bättre för enskilda elever på varje område. Det tar jag också till mig. Men vad jag erfar är att en tydlig majoritet av eleverna ändå uppfattar att lärarna uppfyller deras förväntningar, att de har arbetsro och att stämningen är god.

Ett stort glädjeämne är också det fina arbete som Elevrådet gör detta läsår. Under december kommer de att organisera något slags adventskalender-skattjakt både för eleverna i 4-5 och för 6-9. Det låter hur kul som helst, tycker jag!

Tillsammans med alla medarbetare på skolan önskar vi er alla
En riktigt God Jul!

Vi välkomnar era barn tillbaka till skolan igen 11 januari.

Niklas Dahlström
Rektor Kunskapsskolan Varberg

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.