Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 20 januari - Kunskapsskolan Varberg

Rektor Niklas Dahlström berättar om händelser på skolan.

Hej!

De första veckorna efter lovet har inneburit fjärr- och distansundervisning för eleverna i årskurs 7 - 9. Detta gäller till och med den 22 januari och sker i enlighet med smittskyddets rekommendationer för Halland som gick ut i början av januari.


Smittskyddsläkaren i Halland rekommenderar ingen generell förlängning av fjärr- och distansundervisningen för elever i årskurs 7-9. Nu planerar vi därför att återgå till en kombinerad fjärr- och närundervisning med fler verktyg för att minska risken för smittspridning.

Beslutet har skett i dialog med Smittskyddsläkare Maria Ryberg Mo på Smittskydd Halland och Kunskapsskolan centralt. Kunskapsskolan Varberg kommer att genomföra en kombinerad fjärr- och närundervisning enligt följande modell:

Eleverna i årskurs 7 respektive årskurs 8 och 9 kommer att saxa sin närvaro på skolan enligt följande.

Årskurs 7, 8 och 9 kommer att vara på plats i skolan:


Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Jämn vecka

8, 9

7

8, 9

7

8, 9

Udda vecka

7

8, 9

7

8, 9

7


Därtill kommer ett antal elever att erbjudas tid på skolan samtliga dagar i veckan. Handledaren kontaktar dessa elevers vårdnadshavare under veckan.

För årskurs 4 - 6 gäller samma som tidigare.

Denna plan gäller för vecka 4 och 5 utifrån det nuvarande läget vi befinner oss, om nya rekommendationer kommer från myndigheter eller regering kan planen komma att ändras. Information om hur undervisningen kommer att bedrivas efter vecka 5 återkommer jag med senare.

Med vänliga hälsningar
Niklas Dahlström
Rektor Kunskapsskolan Varberg

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.