Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 24 februari - Kunskapsskolan Varberg

Rektor Niklas Dahlström berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev 24 februari

Hej!

Idag kom nya riktlinjer för vad som gäller för undervisningen på högstadier i Halland. Smittskyddsläkare Maria Ryberg Mo skriver följande:

Smittspridningen av Covid-19 är fortsatt hög i Halland och vi ser nu ett oroväckande trendbrott som inger misstanke om att smittspridningen åter är på väg att öka. I kombination med de muterade virusstammar med högre smittsamhet som cirkulerar är detta mycket bekymmersamt

Med anledning av detta är smittskyddets bedömning att det i nuläget inte är lämpligt att ytterligare öka närundervisningen för högstadie- och gymnasieskolorna. I möjligaste mån bör man inleda med en veckas distansundervisning direkt efter sportlovet.

Observera att de elever (och skolpersonal) som varit utomlands under sportlovet liksom alla andra utlandsresenärer enligt nationella regler är skyldiga att sitta en vecka i karantän efter ankomst till Sverige samt provta sig för Covid-19 vid ankomsten samt dag 5. Vi rekommenderar att ni påtalar detta för vårdnadshavare.

Även efter resor inom Sverige bör extra försiktighet iakttas med uppmärksamhet på symtom då vissa varianter av muterade virusstammar är vanligare förekommande i andra delar av landet (framför allt de s.k sydafrikanska och brasilianska varianterna).

Dessa rekommendationer kan komma att ändras beroende på vidare utveckling av smittspridningen.

Detta innebär att samtliga elever i årskurs 7 - 9 kommer att ha distansundervisning nästa vecka, vecka 9. Det blir alltså en förändring mot veckorna före lovet då ett antal elever i årskurs 7-9 ändå kom till skolan. Så blir det inte vecka 9. Inga elever i årskurs 7-9 skall komma till skolan denna vecka. Lunch går fortsatt att hämta i eget kärl på skolan.

Som det ser ut nu så kommer vi däremot att återgå till saxad undervisning från och med vecka 10. Jag återkommer med definitiv information i mitten av nästa vecka.

Niklas Dahlström
Rektor Kunskapsskolan Varberg

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.