Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 4 mars - Kunskapsskolan Varberg

Rektor Niklas Dahlström berättar om händelser på skolan.

 

Rektorsbrev 4 mars

Hej!

Rektorsbreven denna vår har nästan endast reducerats till statusuppdateringar kring hur skolan hanterar Covid-19. Det som kan beskrivas som en tuff tid har nu blivit ännu värre med ökad smittspridning och aggressivare mutationer som riskerar att ta över i Halland.

Förutom smittspridningen får vi också genom nyheterna ta del av att ohälsan hos våra barn och ungdomar i Sverige ökar. Distanseringen har ett pris. Jag tror att du som förälder kan skriva under på att distanseringen påverkar ditt barn i någon mån. Vi på skolan kan se att skolans rutiner har en positiv inverkan på elevernas studieresultat. När skolupplevelsen störs av sjukdom, distansundervisning, uppbrutna rutiner, personlig omsorg och annat så påverkar det också elevernas möjlighet att uppleva framgång och nå önskad måluppfyllelse.

Våra barn riskerar att bli dubbla förlorare - både genom ökad psykisk ohälsa och sänkt måluppfyllelse. Det är nu vi måste agera tillsammans. Det är nu som det krävs extraordinära insatser.

Läget
Nästa vecka, vecka 10, kommer distansundervisningen för årskurs 7 - 9 att fortsätta. Skolan kommer emellertid att kalla ett antal elever till skolan ur dessa årskurser för undervisning på plats i skolan. Du som är vårdnadshavare kommer att bli kontaktad denna vecka av den personliga handledaren om det gäller ditt barn.

Mycket talar tyvärr för att den utökade distansundervisningen kommer att vara fram till och med Påsklovet, men vi kommer endast att ta beslut en vecka i taget, eftersom vi samtidigt önskar att så snart det bara är möjligt återgå till närundervisning igen för så många elever som möjligt.

Tillsammans
Nu är det viktigt att ägna extra mycket omsorg om våra barn. Att hjälpa till med struktur och rutiner är en sådan sak. I veckan skickade de personliga handledarna ut förhållningsregler om hur skolan vill att eleverna skall tänka kring sin studiemiljö och sina förberedelser inför första lektionspasset: Ät frukost, gör dig i ordning, klä på dig, sitt på en stol vid ett bord, lämna mobilen i ett annat rum, ha alltid på kameran och avprivatisera din skärm genom att “blurra” din bakgrund, är några tips som stödjer inlärningsmöjligheten. Ligg inte kvar i sängen och klappa katten samtidigt som du är uppkopplat till ett pass. Värna dina möjligheter till studiefokus.

Att ha ovanstående rutiner är bara början. Nu behöver era barn också att ni föräldrar i ännu högre utsträckning stödjer dem i sina studier. Optimalt är att du tillsammans med ditt barn går igenom resultatet av dagens planering. Finns det några röda utropstecken i EDS? Ligger ditt barn i fas med sin terminsplanering vad gäller redovisningarna i stegämnena? Eller kanske behöver ditt barn en extra knuff att komma igång och göra färdigt en uppgift? Allt du som vårdnadshavare kan bidra med i form av stöd och struktur är avgörande för ditt barn.

Föräldramöten
För att klara detta på ett bra sätt kan vi också ge stöd till varandra. Vi på skolan kommer att bjuda in till digitala föräldramöten i årskurs 7-9. Dessa möten är planerade till måndag 8 mars klockan 17.30. Då samtalar vi om hur samarbetet kring barnen kan se ut och hur respektive basgrupps föräldrar kan stötta varandra. Varje basgrupp har en förälder som är med i föräldrarådet. Digitala möten med alla vårdnadshavare i respektive basgrupp går lätt att ordna som extra resurs i arbetet.

Niklas Dahlström
Rektor Kunskapsskolan Varberg

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.