Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 10 mars - Kunskapsskolan Varberg

Rektor Niklas Dahlström berättar om händelser på skolan.

Mars 2021

Hej!

Jag vill börja med att tacka alla er föräldrar som deltog i föräldramötena vi hade i måndags. Tack för stöd och förståelse! Nu gör vi allt vi kan tillsammans med er för era barn. Cirka 50 skoldagar återstår av läsåret och för 74 elever är det den sista tiden i grundskolan överhuvudtaget.

Läget
I dag var jag återigen i kontakt med smittskyddet i Halmstad och diskuterade skolans plan i förhållande till rådande läge. De gav oss sitt stöd.

Det innebär att att från och med nästa vecka, 15 mars, kommer samtliga elever i årskurs nio att kallas till skolan. Därtill fortsätter vi att kalla de elever i årskurs sju och åtta med mest behov. Det innebär att nästa vecka kommer cirka hälften av eleverna på högstadiet ha närundervisning och den andra halvan ha fjärrundervisning.

Beslutet innebär att vi fortsatt kan ha lite luftigare i lokalerna samtidigt som vi prioriterar de elever som har kortast tid kvar på högstadiet tillsammans med de elever i årskurs 7-8 som vi anser vara i störst behov av närundervisning. Eleverna i årskurs nio kommer att vara prioriterade, när vi gör våra pedagogiska överväganden, ända fram till skolavslutningen från och med nu. Detta för att vi ska säkerställa att de har de absolut bästa förutsättningarna för att kunna ta sig an sina gymnasiestudier efter sommarlovet.

Lunch
För att underlätta flödet i matsalen kommer vi också att öppna upp slöjdsalen och hemkunskapssalen under lunchtiden så att elever också kan utnyttja dessa lokaler. Vi börjar med det den 15 mars.

Framtiden
Vi hoppas på att vi framöver skall kunna fortsätta att välkomna fler elever tillbaka till skolan. Formen för hur det kommer att se ut kommer jag att redogöra för i nästa rektorsbrev.

Halv studiedag
Som ni tidigare blivit informerade om så kommer skolan att genomföra en halv studiedag onsdag 17 mars. Det innebär att eleverna har skolgång (inklusive lunch) till klockan 12 denna dag. Anledningen till studiedagen är att det finns ett stort behov hos personalen att få lite tid att möta de utökade krav som kombinationen av när- och fjärrundervisning innebär. Vi måste också få lite tid att se över de möjligheter skolan har för att erbjuda elever rättssäkra redovisnings- och provtillfällen under pandemiomständigheterna.

Klubben (åk 4-5) kommer att vara öppen fram till 17. Vi kommer att prioritera utomhusaktiviteter så de barn som önskar vara kvar på klubben måste ha kläder efter väder denna dag. Om ditt barn inte är anmält till klubben men behöver delta under studiedagens eftermiddag meddelar du detta via mejl till barnets PH snarast.

Niklas Dahlström
Rektor Kunskapsskolan Varberg

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.