Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 17 mars - Kunskapsskolan Varberg

Rektor Niklas Dahlström berättar om händelser på skolan.

Mars 2021

Hej!

Det har varit så roligt att hälsa alla nior välkomna tillbaka denna vecka. Jag förstår att många har lyckats utnyttja tiden hemma på ett omdömesgillt och effektivt sätt, men det är trots allt en del ämnen som gör sig bättre i skolan, inte minst de praktiskestetiska ämnena.

Läget
Det har blivit en tradition för mig att på onsdagar stämma av läget med Smittskyddet i Halmstad. Tyvärr skönjer man ingen ljusning av läget. Halland ligger på en hög platå när det gäller smittspridning, och samma rekommendationer som vi hade att förhålla oss till denna vecka gäller också nästa vecka.

Ingen förändring kommer därför att ske för undervisningen under nästa vecka. Vi fortsätter med att samtliga elever i mellanstadiet och årskurs nio är i skolan, årskurs sju och åtta har fortsatt undervisning på distans. Därtill fortsätter vi att kalla de elever i årskurs sju och åtta med mest behov till skolan.

Vi ser däremot att vissa punktinsatser kan vara möjliga att genomföra. Idag har alla elever i årskurs åtta varit i skolan på eftermiddagen (under studiedags-tiden) och genomfört ett genetikprov, till exempel. Vi ser över möjligheterna att framöver kalla elever till skolan för att genomföra vissa praktiskestetiska övningar. Jag återkommer till detta i nästa veckas brev.

Lunch
Vi har öppnat slöjdsalen och eleverna är mycket duktiga både på att sprida ut sig och hålla rent efter sig när de befinner sig i en lektionssal.

Prognosarbete
Just nu är vi på skolan inne i en extra intensiv period. Inte bara försöker vi genomföra undervisning med hög kvalitet, vi passar också på att se över hur måluppfyllelsen ser ut hos samtliga elever. Uppnår varje elev sitt eget mål i varje ämnen? Vad kan vi göra för att stötta, hjälpa och möjliggöra att elevens mål nås och vilken insats måste eleven själv göra? Det är frågor vi funderar över just nu.

PH-samtal
Vår lägeskoll delas med eleverna. Men också du som vårdnadshavare ges möjlighet att få ta del av denna information. Med start fredag 26 mars, dagen efter den hela studiedagen, kommer vi att starta med avstämningssamtalen. Dessa genomförs på ordinarie PH-samtalstid där du som vårdnadshavare ges möjlighet att delta digitalt. Om ditt barn går i årskur 6 - 9 är det väsentligt för ditt barn att du försöker vara med på mötet. Går ditt barn i årskurs 4 - 5 bjuder respektive handledare in när de ser att behov föreligger. Samtalet innebär en totalöversikt över var ditt barn ligger just nu, vad som måste göras och ger en inblick i hur du kan stötta i ditt barn nu fram till sommaren.

Niklas Dahlström
Rektor Kunskapsskolan Varberg

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.