Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 14 april - Kunskapsskolan Varberg

Rektor Niklas Dahlström berättar om händelser på skolan.

April 2021

Hej!

Jag hoppas att påsklovet har varit en god källa till vila och rekreation. På skolan genomförde vi lovskola under tre dagar med ett antal elever som kämpade på med en imponerande inställning och fokus.

Föräldrarådet
Föräldrarådet hade möte ute på skolgården i strålande sol en eftermiddag i veckan. Jag kunde berätta att intresset för att börja på skolan till hösten ser ut att följa den plan vi lagt upp. Det innebär att vi kommer att vara lika många elever på skolan till hösten som vi är idag. Inga frågor hade kommit in till föräldrarådets mail. Har du som förälder någon fråga, fundering eller tips som du vill dela med dig av går det bra att skicka det till föräldrarådets mailadress ksvbgfr@gmail.com.

Covidläget
Läget är fortsatt ansträngt vad gäller smittspridningen i Halland. Det finns samtidigt en uttrycklig ambition att genomföra närundervisning i så hög utsträckning som möjligt givet skolornas lokala förutsättningar.

Fler elever i närundervisning
Från och med nästa vecka kommer vi att kalla fler elever till närundervisning. De elever i årskurs 7, 8 och 9 som har närundervisning idag kommer att fortsätta att ha det också framöver. Till det kommer vi att saxa när- och fjärrundervisning för övriga elever i årskurs 7 och 8 de kommande veckorna. Det innebär:

- V 16 kommer årskurs sju till skolan måndag, onsdag, fredag
- V 16 kommer årskurs åtta till skolan tisdag, torsdag
- V 17 kommer årskurs sju till skolan tisdag, torsdag
- V 17 kommer årskurs åtta till skolan måndag, onsdag, fredag

På detta sätt ger vi fler elever möjlighet att studera i skolan samtidigt som vi också kan upprätthålla en utglesningsprincip.

En personlig förhoppning är att vi skall kunna kalla ännu fler elever till skolan om 14 dagar, men det är det ännu för tidigt att sia om.

Niklas Dahlström
Rektor Kunskapsskolan Varberg

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.