Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 12 maj - Kunskapsskolan Varberg

Rektor Niklas Dahlström berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev 12 maj

Hej!

Om en månad är det skolavslutning och nu tycks smittspridningen i Halland äntligen gå åt rätt håll!

Det innebär att samtliga elever är välkomna tillbaka till skolan nästa vecka. Det känns mycket tillfredsställande att kunna meddela att alla elever kan avsluta läsåret tillsammans på skolan. Emellertid får vi fortsätta att vara försiktiga. Vi är fortsatt restriktiva med externa besök, vilket innebär att välkomnandet av de nya elever som börjar till hösten kommer att ske digitalt.

Skolavslutning
Pandemin innebär också att skolavslutningen inte heller detta läsår kommer att genomföras med föräldrar närvarande. Vi kommer att upprätthålla traditionen med niornas middag, som genomförs i form av en lunch och avslutning i idrottshallen. Övriga årskurser genomför sina avslutningar i sina basgruppsrum. Mer information om avslutningen kommer längre fram.

Nästa läsår
Intresset är fortsatt stort för skolan. Till hösten börjar två nya basgrupper i årskurs 4, en basgrupp i årskurs 6 och en basgrupp i årskurs 7. Det innebär att fyra basgrupper slutar på skolan och att fyra basgrupper börjar. Nästa läsår kommer det endast att vara två basgrupper i årskurs 9. Det i sin tur innebär att skolan kommer att vara full till läsårsstart 2022/2023. En fantastisk resa på åtta år!

Enkätresultat
Vi har varit med om ett extraordinärt läsår med utmaningar vi inte visste fanns för 15 månader sedan. Det har krävt både snabba och väl övervägda beslut. Att försöka värna alla delar som är viktiga i elevernas utveckling; en god utbildning, naturligtvis, men också det fysiska och psykiska måendet, känslan av sammanhang och värnandet om en grundläggande trygghet är ett utmanande och viktigt uppdrag. I den kontexten känns det fantastiskt hedrande att få uppleva den uppskattning du som förälder visar i vår årliga enkät. 84% av de svarande uppger att man är nöjd med skolan som helhet. Det innebär att föräldranöjdheten endast är en ynka procentenhet från högsta resultatet av alla Kunskapsskolor i hela Sverige i år, och den högsta nöjdheten på skolan sedan vårt första år i Varberg. Det inspirerar till att försöka bli ännu bättre och ännu mer lyhörda nästa läsår. Det är också mycket glädjande att trots fjärrundervisning under året se att elevernas nöjdhet med skolan också ökar detta läsår.

Niklas Dahlström
Rektor Kunskapsskolan Varberg

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.