Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Varberg

Rektor Niklas Dahlström berättar om händelser på skolan.

Varberg 210816

Hej!

Mycket välkomna till ett nytt läsår på Kunskapsskolan Varberg!

Imorgon börjar äntligen läsåret 2021/2022. Vi på skolan har varit igång ett par veckor med förberedelser och planeringar. Nu är alla mycket sugna på att äntligen få träffa alla elever igen.

En del kommer att vara nytt och lite annorlunda medan annat kommer att vara som tidigare. En av sakerna som tyvärr inte ändrats är att utvecklingssamtalen äger rum i digital form. Covidläget har förbättrats, men nu ökar smittspridningen igen. Det måste vi ta på största allvar. Det gör att vi på skolan är fortsatt försiktiga och vidtar de åtgärder vi kan genom extra städning, fortsatt användning av handsprit och att en del elever får äta sin mat i sitt basgruppsrum i stället för matsalen.

Emellertid skall alla elever vara i skolan. Distansundervisning i förebyggande syfte är inte längre en åtgärd som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Distansundervisning blir endast aktuellt om ett större utbrott av smitta skulle äga rum på skolan eller om Folkhälsomyndigheten kommer med nya rekommendationer.

Har ni semestrat utanför Norden så gäller att man skall ta ett PCR-test när man kommer hem om man inte är vaccinerad. Detta gäller än så länge fram till den 31 augusti.

Mer skolgård och flyttade cykelställ
Under sommaren har vi flyttat cykelställen till bakom multiplanen. Det gör att man nu skall parkera sin cykel antingen på kortsidan mot mellanstadiets basgruppsrum eller vid multiplanen. På kortsidan finns plats för 25-30 cyklar. De skall parkeras i en rad. Därför är det målat ett vitt streck som man skall hålla sig innanför. Är det fullt parkerar man vid multiplanen. Detta innebär att det nu finns mer yta för lek och spel på skolgården.

Fordon med registreringsskylt parkeras på parkeringsrutor runt skolan. Emellertid inte på skolans gästparkering där det behövs parkeringstillstånd för att parkera.

Ny personal
Det är mycket glädjande att det är en mycket liten personalomsättning till detta läsår, vi har i år tre nya medarbetare. Jörgen Hammarqvist (Ma/NO) ersätter Christian och Kristin Hammel (En) förstärker ämneslaget i Engelska. Den tredje nya medarbetaren är Ola Ludvigsson som tar över som SYV efter Therese, och så är Ana-Carolina tillbaka från sin föräldraledighet och har därmed Spanska istället för Ilse.

Med tillfredsställelse kan jag konstatera att vi har lyckats behålla Zeb och att Daniel är tillbaka på skolan igen efter ett år. Daniel och Zeb är skolans Klubbenansvariga.

Slutligen kommer vi också att under höstterminen förstärka språkstödet i arabiska för elever som behöver det genom Rawaa Alsahin. Hon börjar imorgon, tisdag.

Kunskapsskolans bästa lärare
Det arbetar ungefär 800 grundskolelärare på samtliga Kunskapsskolor i Sverige. Sedan tre år tillbaka delas “Bindekrans-stipendiet” ut till en lärare på grundskolan och en lärare på gymnasiet på Kunskapsskolan. Vinnaren kan titulera sig Kunskapsskolans bästa lärare under ett år. I år gick priset till Emma Pettersson på Kunskapsskolan Varberg. Ett stort och stolt ögonblick för oss på skolan och ett stort grattis till Emma! Så här löd motiveringen:
“Genom att på ett skickligt och medvetet sätt kombinera ett systematiskt kvalitetsarbete med goda relationer och engagerad, verklighetsnära undervisning ökar hon lusten att lära. Hon får eleverna att nå längre än de själva trodde var möjligt och på många sätt är hon en representant för den moderna och professionella läraren, som Sverige så väl behöver idag.”

Ansvar och glädje
I mitt sista rektorsbrev förra läsåret berättade jag om många positiva händelser som ägt rum på skolan och hur nöjdheten på skolan hade ökat bland medarbetare, vårdnadshavare och elever. Att känna sig trygg och nöjd med sin skola är en betydelsefull positiv drivkraft som gör att man också bättre klarar av livets naturliga motgångar när de dyker upp. Detta läsår kommer vi att fortsätta med att Elevrådet skall få ännu större inflytande och att alla elever på skolan skall omfattas av en varm Vi-känsla. Ett steg är att våra “ordningsregler” arbetas om till “trivselregler”. Innehållet behåller vi, men formuleringarna är lite mjukare. Eleverna skall naturligtvis få vara med och tycka till om förändringarna innan allt klubbas. Det innebär att de regler som presenteras för er på välkomst- och utvecklingssamtalet är det nya utkast som med elevernas hjälp kommer att klubbas senare i augusti.

 

Nu återstår endast att önska alla elever mycket välkomna till ett nytt spännande läsår!

Vi ses i morgon!

Niklas Dahlström
Rektor Kunskapsskolan Varberg

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.