Ansök
Om oss

Rektorn har ordet september - Kunskapsskolan Varberg

Rektor Niklas Dahlström berättar om händelser på skolan.

Varberg 210916

Hej!

Nu har vi avverkat den första månaden av läsåret. När jag går runt och talar med eleverna på skolan får jag till mig några saker som gör mig extra glad.

Beslutet att börja första skolveckan med halvdagar kombinerat med utvecklingssamtal på eftermiddagarna har vunnit stor uppskattning i alla årskurser. Inte minst för att man som elev haft en hel vecka på sig att skruva dygnsrytmen rätt efter ett helt sommarlov.

Maten är fortsatt riktigt uppskattad och våra nya elever uttrycker nöjdhet över att de kommit till en trygg och bussig skola. De vuxnas uppmärksamhet på om något inte riktigt står rätt till och de uppföljande insatserna som görs uppskattas av eleverna.

Skolan har varit förskonad från Covid-utbrott och nu ser det ut som att vi går mot permanent lättade regler i slutet av månaden. Det är extra glädjande eftersom vi då förhoppningsvis återigen kan bjuda er föräldrar och andra intresserade till skolan när vi bjuder in till föräldramöten och informationsträffar. Vi inväntar fortfarande förtydliganden från Skolverket och Folkhälsomyndigheten kring hur skolan påverkas av de lättade restriktionerna.

Frånvaro
Emellertid har inte avsaknaden av Covid inneburit att alla elever varit i skolan. Väldigt många elever har drabbats av förkylningar och annat som gjort att man inte kunnat gå till skolan. Trots att det är långt kvar av termin och läsår är det viktigt att kompensera för det tapp det innebär att vara hemma. På skolan finns hela tiden möjlighet att stanna kvar på extra PH-tid. Till det erbjuds extra lektionspass i slutet av dagen. Ibland erbjuder vi exklusiv tid för elever som behöver hjälp att komma ifatt. Nu senast i anslutning till idrottsdagen då eleverna i årskurs 8 kunde få hjälp i NO. Med det vill jag säga att det finns hjälp att få på skolan om man vill, och planerar in det. Ansvaret för undervisning faller alltså inte ner i knät på dig som förälder, däremot behöver du stötta ditt barn att redan nu ta emot den hjälp som erbjuds på skolan.

Utvecklingsarbete mot 2025
En av Kunskapsskolans värderingar är att vi drivs av utveckling och i höst har ett nytt utvecklingsprojekt påbörjats för alla våra 36 skolor. Arbetet fokuserar på tre områden: Undervisningsutveckling, professionell utveckling för våra medarbetare, samt hållbarhet. Undervisningsutveckling och professionell utveckling är givetvis områden som vi alltid har arbetat med, men med detta projekt vill vi komma ännu längre för att ge våra elever den allra bästa utbildningen. Hållbarhetsområdet är inte heller helt nytt, men vi har aldrig tidigare tagit ett samlat grepp kring området. Här kommer vi att arbeta med miljö och klimat, socialt ansvar och hälsa, och det kommer både att handla om att minska Kunskapsskolans fotavtryck och att arbeta med hållbarhetsfrågor i undervisningen.

Än så länge är vi bara i starten av detta utvecklingsarbete, men engagemanget har varit stort och alla medarbetare på alla skolor har varit med och diskuterat fram vilka områden vi tillsammans ska arbeta med. Under hösten kommer arbetsgrupper med medarbetare från skolorna att jobba vidare med de olika frågorna och framöver kommer även eleverna att bli involverade i olika delar. Det känns mycket spännande och vi ser fram emot att få berätta mer när vi har kommit längre i arbetet.

Niklas Dahlström
Rektor Kunskapsskolan Varberg

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.