Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Varberg

Rektor Niklas Dahlström berättar om händelser på skolan.

Varberg 11 oktober 2021

Hej!

För en dryg vecka sedan lättade restriktionerna runt covid-19. Något jag uppfattat att många har uppskattat. Emellertid måste vi fortsatt vara försiktiga och omdömesgilla i hur vi umgås.

Vaccinering
Från och med denna vecka, vecka 41, har Region Halland beslutat att alla 12 - 15 åringar skall erbjudas vaccinering på respektive skola. Jag har samtalat med Dejana Sekulic-Mihajlovic, samordnare för “Särskilda vaccinationsinsatser Halland”, och hon berättade att informationsbrev om vaccinering skall gå ut under veckan och att i slutet av veckan kommer de första vaccinationerna att kunna starta i Halland. När Kunskapsskolans elever står i tur för vaccinering kunde hon inte säga eftersom de ännu inte startat arbetet med att boka in besök. Enligt de uppgifter jag har fått måste man ha fyllt 12 år vid vaccinationstillfället för att kunna vaccineras, det är alltså inte året man fyller 12. Det måste även finnas ett samtycke från båda vårdnadshavarna för att vaccination skall kunna genomföras. Dessa blanketter skickas direkt till vårdnadshavarna från regionen och distribueras inte ut av skolan. På skolan har vi planerat att använda oss av idrottshallen vid vaccineringen för att både kunna vaccinera utan trängsel och för att det skall finnas gott om plats att vila efter vaccineringen.

Prognoser
Nu har vi kommit så långt in i terminen att vi startat vårt prognosarbete. Det är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete och handlar om att vi följer upp varje elevs samtliga resultat på individnivå. En personligt utformad utbildning behöver en individuell omsorg kring varje elev.

Vid prognosarbetet ställer lärarna på skolan inte bara sig frågan om eleven nått sitt mål i varje enskilt ämne eller inte, utan hur hela studiesituationen ser ut just nu och om man kan se några mönster. Hur ser närvaron ut? Hur är måendet? Var presterar eleven över sitt mål och var är det kanske oväntat tufft?

Vi gör detta för att kunna stötta ditt barn så mycket som möjligt och framför allt när det fortfarande finns tid att åtgärda det som inte riktigt fungerar som önskat. Men vi gör det lika mycket för att varje elev skall bli medveten om att de har huvudrollen i sina egna liv - det går att påverka sin situation om man är medveten om att något måste göras.

Insatser och stöd skolan erbjuder kan se ut på olika sätt, men inte sällan är tid en bra början. Att utnyttja fler PH-tider på för- och eftermiddagar är alltid en bra idé. Då är det inte så många elever i klassrummet och det finns en vuxen på plats.

Med start vecka 45 kommer du som vårdnadshavare att bjudas in till att digitalt vara med på ett PH-samtal så att också du har koll på hur läget ser ut just nu för ditt barn.

Elevrådet
Avslutningsvis skall jag också berätta att Elevrådet har haft en heldag tillsammans, där de bland annat diskuterade demokratifrågor och skapade ett “Elevrådsaktivitetsårshjul” med bland annat “Freaky Friday”, “Tomtejakt” och “Påskjakt” som aktiviteter för alla elever under läsåret.

På skolan har vi haft en riktigt positiv första halva termin detta läsår. Vi försöker värna de positiva steg framåt som hela tiden äger rum. Vi har ändrat namnet på våra ordningsregler. De heter nu “Trivselregler”. Fokus ligger nu på att se vad jag som elev kan göra för att det skall bli ännu mer trivsamt och tryggt, istället för att fokusera på vad jag inte får göra för att behålla ett status quo.

“Tillsammans når vi längre!”

Önskar en riktigt fin oktober.
Niklas Dahlström
Rektor Kunskapsskolan Varberg

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.