Ansök
Om oss

Rektorn har ordet november- Kunskapsskolan Varberg

Rektor Niklas Dahlström berättar om händelser på skolan.

November 2021

Hej!

Efter en mycket lyckad Freaky Friday med fler utklädda elever än någonsin och ett skönt lov har vi gått in i en intensiv period på terminen. På skolan har vi gjort mitterminsavstämningar på alla elever och denna vecka har vi startat med att de vårdnadshavare som önskar får delta digitalt på PH-samtalet för att ta del av hur läget ser ut just nu. På skolan är vi mycket glada över det vuxenengagemang som vi tillsammans kan skapa runt eleverna.

Vaccinering
I mitt senaste brev berättade jag att Region Halland beslutat om utrullning av vaccin till 12-15 åringar från vecka 41. I veckan fick skolan besked om när Kunskapsskolans elever skall få besök av vaccineringsteamet. Dos 1 kommer att ges 31 januari 2022 och dos 2 ges 28 februari 2022. Det innebär att eleverna kommer att vara färdigvaccinerade fyra och en halv månad efter att de första eleverna i kommunen fick sin första spruta. Tyvärr har skolan inte haft någon möjlighet att påverka regionens prioriteringsordning. Jag kan bara beklaga den saktfärdiga hanteringen.

Till skolan har också kommit information från Smittskydd Halland. Den 1 november ändrades riktlinjerna kring provtagning för covid-19 och hur länge personer som har symtom ska stanna hemma. Jag medsänder dokumentet Information från Smittskydd Halland (med önskan om spridning till elever och vårdnadshavare på skolorna i Halland) av smittskyddsläkare Maria Ryberg-Mo på Region Halland.

Årskurs 9
Före lovet hade två av våra elever förmånen att åka med andra utvalda elever i kommunen på den årliga värdegrundsresan kommunen anordnar. Det blev inte Polen den här gången men väl Stockholm. Elevernas erfarenheter kommer de att delge på en temadag på skolan nästa vecka.

I veckan har också samtliga elever i årskurs 9 gjort det årliga studiebesöket till gymnasieskolorna i Varberg. Ett lyckat och uppskattat event, vad jag förstår.

Nationella prov och temadagar
Under hösten sker den muntliga delen av de nationella proven, medan de skriftliga delarna äger rum under våren. I år har vi valt att genomföra samtliga tre ämnens muntliga del under en dag. Det innebär att nästa vecka, torsdag 18 november, kommer alla sexor att göra sina muntliga prov medan övriga elever har en gemensam dag på temat “Vi-känsla” och “Sammanhållning”. Onsdag 1 december är det niornas tur att genomföra sin prov och då ägnar sig resten av eleverna åt en dag som handlar om “De globala målen - för hållbar utveckling”.

Informationskvällar
Snart kommer också skolan att anordna informationskvällar för föräldrar och elever som är intresserade av att börja på skolan till hösten. Det är framför allt till årskurs 4 och till årskur 7 som vi kommer att starta basgrupper. Har ni någon ni vet är intresserad av skolan så kan ni passa på att tipsa dem om datumen 29 november och 7 december klockan 17.00. Det är nämligen då vi genomför våra informationskvällar. Då får intresserade träffa lärare, elever och någon förälder som tillsammans med mig och skolans koordinator, Bodil, berättar om skolan.

Önskar en riktigt fin november.

Tillsammans når vi längre!

Niklas Dahlström
Rektor Kunskapsskolan Varberg

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.