Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Varberg

Rektor Niklas Dahlström berättar om händelser på skolan.

Februari 2022

Äntligen har restriktionerna kring covid -19 lyfts bort. Jag tror att vi är många som sett fram emot den dagen. Trots att vi fortfarande har några elever som är sjuka ser vi en tydlig förbättring. Sedan några dagar tillbaka har frånvaron i basgrupperna varit på samma nivåer som före pandemin.

Återgång till det normala alltså. Men ändå inte riktigt. Just nu står vi kanske för den viktigaste perioden på hela läsåret. Det är tillräckligt lång tid kvar för att ta igen, eller kompensera, arbete och tid som man gått miste om eller blivit berövad på grund av covidsjuka och karantän. Men alldeles för kort tid att tycka att det “är lugnt” och vila sig i form några veckor till.

Det behövs ett ökat fokus för att kunna förverkliga de drömmar och de ambitioner som satts upp. Det är nu det är dags att luta sig mot de goda vanor som är nyckeln till framgång jag skrev om i mitt förra rektorsbrev. Eller starta med att etablerade sådana. Tipsen är enkla och man behöver ingen dyr “PT” för framgång: tydliga rutiner och planering, en inställning att finna glädje i att göra insatsen (och inte bara jaga ett utfall), tillräckligt med sömn och daglig rörelse så att hjärnan syresätts lite extra. Vi på skolan finns här för att försöka göra vår del för att ditt barn skall lyckas så långt det bara går


Kunskapsskolans elev- och föräldraenkät

Nu är det snart dags för årets stora elev- och föräldraenkät. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om skolan. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.


Föräldraenkäten startar måndagen den 7 mars och sista svarsdagen är den 20 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.


När enkäten startar kommer du att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till elevernas vårdnadshavare och till de mejladresser som lämnats till skolan, om eleven har mer än en vårdnadshavare är vi tacksamma om båda svarar på enkäten. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på handledarnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.

Nationella prov
För första gången på ett par år genomförs nu de nationella proven igen. Först ut var årskurs 6 och provet i svenska som ägde rum i veckan. Med start om ungefär en månad kommer sedan resten av proven att följa fram till mitten av maj.

Det är mycket som slåss om utrymmet och som skall hinnas med under återstoden av terminen alltså, men tillsammans med era fantastiska barn skapar vi inte bara den kraft som behövs utan också lite magi som gör att det också blir lustfyllt och kul att gå i skolan.

Tillsammans når vi längre!
Niklas Dahlström
Rektor Kunskapskolan Varberg

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.