Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Varberg

Rektor Niklas Dahlström berättar om händelser på skolan.

Oktober 2022

Hej!

Nu har vi varit igång i sju veckor och mitterminslovet hägrar. Här kommer en kort redogörelse om mycket av det som hänt på skolan och lite information om vad som komma skall de närmaste veckorna.

Aktiviteter och mänskliga möten
I mitt förra brev berättade jag lite om vår ambition att utveckla utomhusmiljön, starta en “utökad läroplan” med “We Club”, innebandy, körsång och aktiviteter för att stärka relationen med dig som vårdnadshavare tillsammans med ditt barn och skolan.

Alla basgrupper har fått önska vad det är för lekkonstruktioner de vill att vi skall sätta upp på skolgården. Här är vårt tänk att fyrornas och femmornas röster ska vara lite mer tongivande vad gäller inflytande.

I årskurs 4 och 5 har föräldrar, barn och lärarna träffats efter skoltid för att tillsammans spela brännboll och grilla eller haft en aktivitetskväll på skolan. Detta har varit mycket uppskattat, tack till alla er som kom!

Föräldramötet igår på skolan innebar att vi nu haft föräldramöten i alla årskurser. Då var det vårdnadshavarna i årskurs 8 och 9 som fyllde skolans arena till bredden för att lyssna på Varbergs kommunpolis Ghadi Ghazali som bland annat berättade om hur det ser ut på drogfronten i Varberg i dag.

Mobilrestriktioner i skollagen
Det är viktigt att vi tar hand om varandra. Hjärnforskningen visar att användandet av sociala medier driver på ångest, stress och ohälsa. Användandet av apparna Snapchat och Tiktok kryper ner i åldrarna. Tänk på att det finns en anledning till att det är 13 årsgräns för dessa appar. Så är inte ditt barn 13 år så gör du en insats för ditt barns positiva hälsa när du avinstallerar apparna.

Kunskapsskolan Varberg var tidigt ute med mobilförbud. Nu har skollagen, och det allmänna opinionsläget, hunnit ikapp vad vi och hjärnforskningen vetat länge. Det som bör påpekas är att skollagen ser lika allvarligt, i sin sanktionstrappa, på överträdelse av mobilförbudet som vilken annan regel som helst kopplad till skollagen; till exempel kränkningar eller mobbning.

Halva terminen innebär målavstämning
Just nu är vi inne i den mest intensiva perioden på hela läsåret. Höstterminens första tio veckor saknar uppehåll nästan helt och hållet. Det finns alltså utrymme för att mycket kan bli gjort. Hur mycket och med vilken kvalitet är vad lärarna stämmer av nu. Det innebär att de kartlägger alla elevers resultat och status i samtliga ämnen fram till vecka 44. Nu är tiden att diska av den slaskande redovisningen eller skicka i inlämningen som legat ofärdig. Veckan före lovet görs alla PH-tider om till “ämnes-PH” i årskurs 8 och 9, vilket betyder att ämneslärare finns tillgängliga i varje ämne för att hjälpa ditt barn.

Veckan efter lovet skickas “F-varningar” hem för dem som saknar moment och riskerar att inte få betyg om inte avgörande insatser görs. Får ditt barn någon F-varning kommer du att få en inbjudan till ett digitalt PH-samtal för en gemensam statusuppdatering mellan elev, vårdnadshavare och handledare.

Så fungerar Kunskapsskolans systematiska kvalitetsarbete vad gäller måluppfyllelse. Om du som vårdnadshavare vill hjälpa ditt barn gör du det bäst genom att titta i loggbokens flik “Terminsplan”. Ju mer den sidan är ifylld, desto bättre koll har ditt barn. Där ska nämligen alla redovisningar, inlämningar och prov finnas ifyllda.

Till slut kan jag också konstatera att det är mycket trivsamt att få lov att umgås med era ungdomar. Det är svårt att få en helt konfliktfri tillvaro, men på det hela taget råder en mycket bussig stämning på skolan med många goda initiativ. Förra veckan hade jag nöjet att skicka ut inte mindre än 42 mail med beröm som lärarna på skolan berättat för mig om vad era barn gjort på skolan. Sådant blir man lycklig av!

Tillsammans når vi längre.
Niklas Dahlström
Rektor Kunskapsskolan Varberg

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.