Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december- Kunskapsskolan Varberg

Rektor Niklas Dahlström berättar om händelser på skolan.

December 2022

Hej!

December! Så här 13 dagar till terminsslut kan vi se tillbaka på en termin som innehållit många roliga och energirika händelser.

Nationella prov
På studiefronten har eleverna i årskurs 6 och 9 genomfört de muntliga nationella proven under en dag vardera. Det har visat sig att uppslutningen och elevernas närvaro på detta tillfälle är mycket hög, vilket så klart gynnar både elever och lärare.

Övriga elever har dessa dagar ägnat sig åt schemabrytande aktiviteter som en kurstemadag med sushibakande, fysiska experiment, studiebesök, friluftsliv och samarbete.

We Club, innebandy och körsång
Dessa aktiviteter har fortsatt hela terminen och kommer att fortsätta även nästa termin. We Club - föräldrainitiativet att göra saker för- och med barnen på skolan - planerar att nu också rikta sig till eleverna i årskurs åtta och nio från ett ledarskapsperspektiv. Tanken är att man kan få med sig ett We Club diplom när man visat på engagemang och ledaregenskaper i att vara med och tagit hand om de yngre eleverna. Inte minst något att visa upp vid sommarjobbsansökningar.

För att lätta upp det tuffa jobb era barn har med att gå i mål med alla inlämningar, uppsatser och skrivningar så har den årliga “Tomtejakten” satt igång. Vem hittar den gömda tomten? Till det en “snällkalender” med “luckor” som uppmanar till positiva handlingar hela december.

“Välkommen till vår värld”
Under denna paroll bjöd eleverna och deras handledare in alla vårdnadshavare i årskurs sju. Sociala medier blir inte sällan en källa till kränkningar, konflikter och oro. Vid två tillfällen möttes hem och skola kring detta svåra ämne. Första kvällen handlade om hur barnens användande av Snapchat på kvällar och helger helt kan spåra ut och vad vi vuxna kan göra. Den andra kvällen möttes barnen, vårdnadshavarna och skolans personal i en gemensam pizzakväll då eleverna berättade om vad det är som är så lockande, hur man använder vissa appar och hur man förhåller sig till sin digitala identitet. Det blev många skratt, en del insikter och fina diskussioner runt borden. Och framför allt - ett friskare socialt media klimat i årskursen.

Min uppfattning är att det var ett initiativ som många vårdnadshavare uppskattade och som vi kanske också vill sprida till fler årskurser.

Avslut och start
Terminens sista dag är torsdag 22 december med basgruppsavslutningar mellan klockan 9 och 10. Ingen klubb efter avslutningen klockan 10.

Vårterminen börjar med utvecklingssamtal för ett antal elever den 10 januari. Den 11 januari är det gemensam skolstart enligt schema. Liksom höstterminen startar vi med ett par halvdagar vars eftermiddagar ägnas åt resterande utvecklingssamtal.

God Jul!
Alla vi på Kunskapsskolan önskar er vårdnadshavare och era barn en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Ett stort tack för ert engagemang och samarbete under terminen. Kom ihåg att vi når vi längre tillsammans och med 100%-ig närvaro i skolan för era barn är halva jobbet gjort!

Niklas Dahlström
Rektor Kunskapsskolan Varberg

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.