Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Varberg

Rektor Niklas Dahlström berättar om händelser på skolan.

Januari 2023

Hej!

Välkomna tillbaka till en ny termin! För några få elever är det de allra första dagarna på sin tid på skolan, medan det är den allra sista terminen för våra nior. Det är olika förväntningar och erfarenheter som lever sida vid sida och alla önskas mycket välkomna.

Vårterminen är lite speciell. Den är lite av en intervallträning. Fem veckors studier och därefter en veckas lov, fem veckors studier och därefter en dryg veckas lov, två veckors studier och därefter tre dagars långhelg, två veckors studier och därefter fyra dagars lov. Sedan är det inte många dagar till dess betygen sätts och registreras. Det gäller att vara med från start.

Utvecklingssamtal
Vi har genomfört utvecklingssamtalen och en del elever var riktigt nöjda med sin insats föregående termin, medan andra kände att de har mer att ge. Där vill vi så klart göra allt vi kan för att stötta och hjälpa. Med tanke på hur terminen ser ut gäller det att räkna baklänges om man ska hinna med.

Trygghet och trivsel
Skolan är en plats där man ska lära sig saker, men också en plats att trivas på. Förväntningar lever sida vid sida med omsorg och gemensamma aktiviteter som ökar trivsel och trygghet.

Vi satsade förra terminen ambitiöst på att skapa en trevlig stämning på skolan genom en rad aktiviteter. Men ibland hände också sådant man inte önskar. Under hösten hade vi en rad incidenter när elever kastade smällare bland skåpen. Både farligt och allvarligt. Trots en vädjan om att det skulle upphöra fortsatte det och trots att mängder av elever varje gång var närvarande hade tyvärr ingen sett någonting.

Denna termin har börjat på samma sätt. I fredags kastade någon inne på skolan, en smällare som gjorde att skolans brandlarm gick igång. Det fick till följd att alla skolans elever fick stå ute i regnet på sin uppsamlingsplats och vänta på brandkåren som gick igenom skolan och återställde larmet. Ett olyckligt slöseri av elevtid, pengar och lite naggad trygghet. Vi fortsätter att arbeta för att få bukt med denna problematik och hoppas att ni även kan prata med era barn där hemma om hur viktigt det är att följa skolans ordningsregler och ta hand om vår gemensamma skolmiljö.

WeClub
En av de positiva aktiviteter som genomfördes förra terminen var föräldrainitiativet WeClub med bland annat vattenballongkrig, innebandy, filmkväll och snällkalender för alla elever på skolan oavsett årskurs. Tack vare ert fantastiska föräldraengagemang kommer denna aktivitet att fortsätta också denna termin.

Informationsmöte och öppet hus
Till hösten tar vi in två basgrupper i årskurs 4 och två basgrupper i årskurs 7. I höstas hade vi två informationsmöten och denna termin kommer vi att ha ett infomöte den 25 januari, klockan 17.00 och ett öppet hus den 30 januari där man för följa undervisningen för eleverna i årskurs 8 under några kvällstimmar, 17.00 - 20.00. Känner ni någon som ni tycker borde veta mer om skolan? Dröj inte med att tipsa om vår informationskväll och vårt öppet hus.

Skolinspektionens enkät
Den 23 januari startar Skolenkäten från Skolinspektionen som skickas via mail till dig som vårdnadshavare på Kunskapsskolan. Enkäten besvaras också av pedagogisk personal på skolan och av elever i årskurs 5 och 8, eleverna får möjlighet att besvara enkäten under skoltid.

Skolinspektionen genomför enkäten varje år men vi på Kunskapsskolan får den vartannat år. Samtliga skolhuvudmän i Sverige genomför enkäten i syfte att utvärdera skolornas verksamheter och bidra till alla elevers rätt till god utbildning i en trygg miljö. Det är viktigt för oss att vi får en hög svarsfrekvens så att resultatet blir tillförlitligt och så att vi kan utvärdera och utveckla vår verksamhet för att bli ännu bättre. Vi ber dig därför ägna några minuter att besvara frågorna. Du har några veckor på dig att genomföra enkäten och båda vårdnadshavarna ges möjlighet att besvara den.

Kunskapsskolan genomför också en egen enkät varje år, mer information om den kommer senare i vår.

Vårterminen har så mycket att bjuda på. Vi hoppas att denna termin både ska bli rolig och utmanande. Vi når längre tillsammans!

Niklas Dahlström
Rektor Kunskapsskolan Varberg

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.