Ansök
Om oss

Rektorn har ordet juni - Kunskapsskolan Varberg

Rektor Niklas Dahlström berättar om händelser på skolan.

Juni 2024

Hej!

I morgon går vi i mål med läsåret 2023/2024 med en gemensam avslutning i Societetsparken klockan 10. Liksom förra året är det fritt för hur många som helst att närvara, men tänk på att parkbänkarna är reserverade för eleverna tillsammans med sina lärare.

Året som gått
Det har varit ett händelserikt år som utöver mycket studieslit också innehållit operabesök i Göteborg, hajk, niornas middag, lägerskola, åtskilliga studiebesök, viktig PRAO, tomtejakt, och påskjakt. Elevrådets engagemang med bland annat våffelbakande på våffeldagen, miljögruppens ihopsnickrande av ett bihotell och introducerandet av ökad möjlighet för källsortering för alla elever, ungdomarna från svenska kyrkan som varje torsdag agerat rastvärdar och lekt, ordnat tävlingar och tipspromenader för eleverna, We-clubs måndagar och mycket, mycket mer. Allt skeenden som berikar och ökar sammanhanget för alla som har modet, lusten och viljan att delta och släppa in upplevelsen.

Personalförändringar
Ett avslut innebär också att något nytt följer. I skolans värld innebär det nästan alltid att några medarbetare slutar och nya börjar. Det är nu klart, som ni tidigare blivit informerade om, att det blir Kristborg Einarsdottír som blir skolans nya rektor. Kristborg har, som många av er vet, arbetat på skolan sedan den startade för nio år sedan, som lärare, arbetslagsledare och de senaste åren som biträdande rektor. Hon kan verksamheten utan och innan. Ett mycket bra val, tycker jag.

Emma och Nils byter arbetsgivare, Alice går på föräldraledighet och Carina går i pension. Kristina, Glenn, Kiran och Anastasiyas vikariat går ut i och med det här läsårets slut.

Till hösten kommer Hilda tillbaka från sin föräldraledighet, Kristin kommer tillbaka från sin föräldraledighet när vårterminen startar och till det har vi anställt tre nya medarbetare.

Vi hälsar välkomna:
Jörgen Axelsson, legitimerad lärare i Ma, NO, Tk och idrott.
Michael Persson, legitimerad lärare i Mu, SO och spanska.
Båda med många års tjänstgöring på kommunala skolor i Varberg, samt Henrik Färnström, nyexaminerad lärare i idrott (väntar på att få sin legitimation från Skolverket) som ersättare till de timmar Jesper undervisade i år. Jesper är kvar, men gör annat.

Behörighet
Hallands Nyheters artikel om behörighet i kommunen skapade, som ni kanske såg, både förvåning och irritation från lärare och rektorer på de kommunala skolorna, där man hävdade att siffrorna var fel. Behörigheten var högre än det stod i tidningen. Jag kan bara instämma. Jag har svårt att förstå att, när man sammanräknar skolans personalgrupp i heltidstjänster, så har 87% lärarlegitimation/examensbevis, men i Skolverkets statistik krymper “behörigheten” ihop till 58%. Jag tror inte sista ordet är sagt i behörighetsfrågan.

Det här blir så klart en känslig fråga och samtidigt också en förtroendefråga. Det faktum att skola finns över huvud taget vilar på uppfattningen att utbildning är viktigt. Ditt barn är viktigt! Då skulle det vara extraordinärt anmärkningsvärt om jag som rektor anställer “obehöriga” om behöriga finns att tillgå. Därför prioriterar jag alltid legitimation i varje rekrytering. Det gör också att det känns tryggt att det är två mycket erfarna lärare som ersätter Emma och Nils.

Läsårsstart
Skolan startar den 14 augusti med utvecklings-/välkomstsamtal för hälften av eleverna på skolan. Den 15 augusti är det den första gemensamma skoldagen för samtliga elever. Läsning fram till lunch. Efter lunch är det utvecklings-/välkomstsamtal för en fjärdedel av eleverna. Övriga går hem. Den 16 augusti är det likadant: läsning enligt schema fram till lunch och efter lunch hålls utvecklings-/välkomstsamtal för den sista fjärdedelen elever. Att börja med två halvdagar har visat sig vara uppskattat då de flesta elever behöver ett par dagar på sig för att ställa om sin dygnsrytm efter ett långt sommarlov. Tiderna för att boka utvecklings-/välkomstsamtal kommer ansvarig personlig handledare att skicka ut till dig för bokning i början av augusti.

Tack för mig
Jag började detta rektorsbrev med att konstatera att läsåret 23/34 går mot sitt slut. För mig personligen blir det också ett definitivt slut. Inga fler läsår för mig. Det är inte utan vemod jag skriver detta, mitt sista, rektorsbrev. Jag vill rikta ett stort tack till alla fantastiska elever som går och gått på skolan genom åren. Tack till dig som vårdnadshavare som visat engagemang och klokskap i mötet med skolan. Jag har mycket att vara tacksam för och något att vara stolt över, när jag tänker tillbaka på åren på Kunskapsskolan Varberg. Bland annat kan jag konstatera att ditt barn har den vassaste och mest engagerade samling pedagoger som jag har haft nöjet att vara rektor för. Jag hoppas att du känner det!

Därmed återstår det för mig endast att tacka för de här åren och önska er alla ett riktigt skönt sommarlov!

Tillsammans når vi längre!
Niklas Dahlström
Rektor Kunskapsskolan Varberg

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.