Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Västerås

Rektor Lars Jonsson berättar om händelser på skolan.

Oktober 2018

Hej!
Terminen har redan varit igång en månad och det är full fart. Alla elever och föräldrar har varit på utvecklingssamtal och de flesta arbetslagen har redan haft föräldramöten. Nu på torsdag 4/10 kör vi också igång det första föräldrarådet för året. Hör av er om ni vill vara med i rådet som brukar träffas fem tillfällen under året. Vi träffas 18.00-19.30 och mer info om rådets uppgift finns på vår hemsida.

Fjolåret - betyg, kvalitet och nöjdhet
Vi hade ett mycket bra år ifjol där 99% av eleverna blev behöriga till gymnasiet och vi hade bland de högsta betygen av alla skolor i länet. Eleverna i 9:an hade i snitt 266 meritpoäng som med råge överträffar rikssnittet (225). Vi uppnådde även goda studieresultat i övriga årskurser, vilket stärker oss i övertygelsen om att våra satsningar leder till goda resultat. Kombinationen av skickliga lärare, engagerade föräldrar och en beprövad pedagogisk modell ger höga och stabila resultat över tid. Skolinspektionens granskning av skolan där vi inte fick en enda anmärkning ser vi som ett ytterligare kvalitetskvitto. Extra roligt är det att analysera enkäterna som vi gör på våren där elever, föräldrar och medarbetare generellt är mycket nöjda med skolan.

Prioriterade områden 2018-19
Vi är mycket nöjda med fjolåret, men vill förstås bli ännu lite bättre. Vi kan självklart bli lite bättre på allt, men det finns inga områden där vi behöver göra stora förändringar. Genom mer samarbete med våra systerskolor i klustret (Enköping, Enskede, Spånga, Täby och Resursskolan) så kommer lärarna att träffa ämneskollegor där vi fortsätter att utveckla ännu tydligare planeringar i de olika ämnena.

När det gäller vår interna organisation så kommer jag att fortsätta vara rektor för både Enköping och Västerås. Trine Mie Mattsson fortsätter som biträdande rektor i Västerås och ansvarar bl a för kontakten med elever och föräldrar.

Pojkars studieresultat
För oss i skolan har vi den senaste tiden blivit varse hur hela världens pojkar håller på att bli en minoritet på högre utbildningar och i avancerade yrken. Det kan få katastrofala följder om stora grupper män inte klarar skolan och får allt svårare att få arbete - vilket kan leda till utanförskap och droger/kriminalitet. På vår skola får pojkarna nästan lika bra betyg som flickorna, vilket är ovanligt i Sverige - min tolkning är att vi har höga förväntningar på alla elever och att alla elever får bra personlig handledning.

Men, vi kommer att fortsätta att ha frågan aktuell och tänka till kring hur vi möter pojkar i skolan och jag hoppas att ni föräldrar fortsätter att peppa era barn till att plugga. En kvart matematik hemma varje dag och att läsa böcker skulle ge fantastiska resultat - det är jag helt övertygad om, och de enkla råden gäller naturligtvis inte bara pojkarna. Läs gärna den utmärkta boken Fördel kvinna av Emma Leijnse eller sök upp henne på youtube. Här hittar ni en kortversion av boken på 3 minuter:

Digital loggbok
Alla elever i årskurs 7-9 kommer under läsåret arbeta med vår digitala loggbok. Alla elever i årskurs 4-6 kommer fortsatt arbeta med den analoga, pappersloggboken. Den digitala loggboken är en del av Kunskapsporten vilket gör att den enkelt kopplar arbetsuppgifter i steg och kurs direkt in i veckoplaneringen. Vi synkar även resultat från EDS, elevdokumentationssystemet, in i loggboken. Som förälder uppmanar jag dig att be ditt barn visa dig hur den fungerar. Jag är säker på att den kommer bli ett stort steg framåt i Kunskapsportens utveckling men även bidra till elevernas utveckling i skolan.

Öppet​ ​hus,​ ​informationsmöten,​ ​kö​ ​och​ ​antagning
De senaste åren har våra öppna hus på söndagar varit riktiga succéer med över 500 besökare. I november är det dags igen och då kommer eleverna i årskurs 5,7 och 9 att gå i skolan nästan som vanligt. Vi planerar att fortsätta med antagning till år 4 och 6 även nästa år och vi har också specifika informationsmöten till dessa elever och föräldrar.

Köerna till skolan är redan ganska långa och nu under hösten brukar de växa rejält varje vecka. Ett kvitto på att vi har ett gott rykte och ett stort förtroende hos föräldrar och barn.

  • Informationsmöte inför år 4 – torsdag 8 november klockan 18.00
  • Informationsmöte inför år 6 – tisdag 13 november klockan 18.00
  • Öppet hus – söndag 19 november klockan 10.00-14.00

Bästa hösthälsningar
Lars Jonsson
Rektor
Kunskapsskolan Enköping och Västerås
lars.jonsson@kunskapsskolan.se
0733-17 34 77

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.