Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Västerås

Rektor Lars Jonsson berättar om händelser på skolan.

Augusti 2019

Hej!
Äntligen fylls skolan med elever och det är jättekul att alla är på plats igen. Extra välkomna är förstås alla nya elever på skolan. Jag får en mycket bra känsla inför året när jag pratar med våra lärare och föräldrarna som är här på alla utvecklingssamtalen nu i terminsstarten. Allting pekar alltså på att det kommer att bli ytterligare ett fantastiskt år på skolan.

Kvalitet, nöjdhet och betygsresultat
I vår strävan att hela tiden utveckla skolan så vet de flesta av er att vi gör kontinuerliga utvärderingar som ett led i vårt i kvalitetsarbete. Grunden för det är de enkäter som elever och föräldrar svarar på i mars tillsammans med medarbetarenkäten som sker i oktober. Fjolåret är analyserat och vi har tagit fram mål för det nya läsåret som precis startat. Det som varit mycket glädjande är att både elever och föräldrar upplever följande:

  • Vi har bra lärare - mycket glädjande, eftersom det är den avgjort viktigaste parametern för en skolas kvalitet.
  • Nöjda med arbetssättet - de personliga handledningssamtalen, loggboken, våra digitala hjälpmedel och att de får vara med och påverka sitt personliga schema.
  • Skolan är trygg och har bra studiero - något som vi jobbar mycket med och som är grunden för att kunna lära sig saker i skolan.

När vi summerar betygsresultaten i alla ämnen så når vi som vanligt högt, men här tror vi att en hel del elever har potential att nå ännu högre, utan att för den skull uppleva för stor stress. En av skolans övergripande mål under kommande år är därmed att fokusera på att höja betygsresultaten. Alla elever ska minst nå E i alla ämnen och vi ska coacha alla elever att kontinuerligt försöka nå lite längre i syfte att underlätta för deras framtida studier

Förväntningar
Eleverna är ca 14% av sin vakna tid i skolan uträknat på ett helt år. Vårt uppdrag på den lilla tiden är tydligt formulerat i skollag, läroplan och inte minst i de kursplaner som styr innehållet i skolans 17 ämnen. Jag är både glad och ödmjuk att skola och utbildning har en så central roll i samhället, där många vill vara med och påverka vad vi ska fokusera på och hur vi ska göra det. Det är bakgrunden till varför vi formulerat det förväntningsdokument som alla får på utvecklingssamtalen. Vi tror att alla elever kan och vill lyckas. Därför har vi höga förväntningar, på oss själva och på varandra, vilket gynnar alla eleverna i slutänden.

Skolluncherna
Som ni vet började vi den här terminen med vårt nya måltidskoncept tillsammans med vår nya leverantör Närda. Vi har tyvärr stött på en del problem nu i uppstartsfasen och arbetar intensivt med att rätta till det. Personalen vid skolan har gjort det riktigt bra och kunnat lösa problemen så att eleverna varje dag fått lunch. Självklart har vi en tät dialog med Närda för att skyndsamt lösa utmaningarna. Vi räknar med att det kommer att bli riktigt bra, men jag får be om visst tålamod även den närmaste tiden.

Föräldraråd
Sedan många år har vi ett engagerat föräldraråd dit vi gärna värvar nya krafter. Är du intresserad så hör du av dig till mig eller ditt barns handledare. Vi träffas 4-5 tillfällen varje år klockan 18.00-19.30 och den första träffen är torsdag den 19 september. Varje möte brukar innehålla ett tema och vi skriver protokoll från mötena som skickas ut till alla föräldrar.

Övrigt

  • Allt för många elever använder inte övergångsstället på Björnövägen utan springer framför bilar till busshållplatsen - så prata med era barn om hur viktigt det är med trafiksäkerhet.
  • Vi hade ett par cykelstölder i våras under skoltid. Skicka med barnen rejäla lås. Tyvärr är några cykelställ inte i bruk nu då en del av skolgården är avstängd på grund av taktegelbyte.
  • Respektera förbudet att köra bil framför skolan.
  • Följ gärna skolans Facebooksida - där lägger vi varje vecka ut vad som händer i skolan.

Varma sensommarhälsningar
Lars Jonsson
Rektor
Kunskapsskolan Enköping och Västerås
lars.jonsson@kunskapsskolan.se
0733-17 34 77

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.