Ansök
Om oss

Rektorn har ordet november - Kunskapsskolan Västerås

Rektor Lars Jonsson berättar om händelser på skolan.

November 2019

Hej!
Nu har vi varit igång i mer än halva terminen och eleverna har haft ett välförtjänt novemberlov. Jag hoppas förstås att de elever som inte ligger i fas med sina planeringar har pluggat under lovet och att alla också passat på att vara ute i den sköna höstsolen.

På skolan så har lärarna jobbat hårt under lovet med rättning, planering och lovskola. Stämningen är på topp och vi välkomnar nu tillbaka eleverna igen till nya friska tag. Jag vill i detta brev slå ett slag för att läsa böcker i november. Förra veckan kom det nya larmrapporter om att läsning bland unga går ner och vilka tråkiga effekter det kan få - vi på skolan håller med. Det är en grundläggande färdighet som bygger upp vårt ordförråd och verkligen underlättar för att förstå andra ämnen, vidare studier och skapa bra förutsättningar in i vuxenvärlden.

Betygsprognos höstterminen 2019
Som en del av Kunskapsskolans pedagogiska modell genomför alla lärare i mitten på varje termin ett prognosarbete. Syftet är att synliggöra hur det går för eleven i de olika ämnena. Avstämningen är gjord av undervisande lärare för att i dagsläget se hur eleven ligger i fas med sina mål. På högstadiet (7-9) erbjuder Kunskapsskolan alla föräldrar att komma på ett förlängt PH-samtal tillsammans med sitt barn, men i årskurs 4-6 har vi valt att ge eleverna information om detta på de vanliga PH-samtalen under vecka 45 och vecka 46. Informationen delges även till hemmet via mejl. Titta också gärna i EDS tillsammans med era barn.

Antagning, kö och informationsmöten
Vi har beslutat att ändra vår organisation och ha tre basgrupper i år 4-6 nästa år. Vi kommer att ta in elever till årskurs 4, 5 och 6 kommande höst. Från och med hösten 2021 så gör vi antagning till årskurs 4 och 7. Därmed så har vi anpassat skolan till en tydlig mellan- och högstadieorganistaion.

Köerna till skolan är redan långa och nu under hösten brukar de växa rejält varje vecka. Ett riktigt bra kvitto på att vi har ett gott rykte och ett stort förtroende hos föräldrar och barn.

Vi har som vanligt informationsmöten under hösten. Tipsa gärna intresserade om att komma till skolan tisdag 12 november eller torsdag 21 november klockan 18.00.

Webbfilter
Vi har i höst valt att införa webbfilter på skolan. Filtret kommer blockera sidor som är definierade som pornografi, droger, vapen, sociala medier, spel, vissa filmsidor och andra sidor som anses olämpliga att besöka under skoltid. Eftersom filtret är kopplat till skolans nätverk fungerar det endast i skolans lokaler.

Avslutningsvis vill jag återigen rekommendera Anders Hansen. Titta gärna på serien om hjärnan på svtplay, där han på ett trevligt sätt tar upp viktiga delar som stress, träning och vår skärmtid.

Bästa hösthälsningar

Lars Jonsson
Rektor
Kunskapsskolan Enköping och Västerås
lars.jonsson@kunskapsskolan.se
0733-17 34 77

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.