Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Västerås

Rektor Lars Jonsson berättar om händelser på skolan.

Februari 2020

Hej!

Vårterminen har nu varit igång en månad och det är snart dags för sportlov. Terminen inleddes med utvecklingssamtal där elev, förälder och lärare enas om elevens individuella mål. Vi betonar TUR-mål, det vill säga studiemål som är Tydliga, Utmanande och Rimliga.

Jag har under de senaste veckorna varit ute och besökt alla årskurser i olika ämnen. Det är fantastiskt kul att få ha den förmånen att finnas med och se så mycket bra lärande. Våra lärare gör ett fantastiskt arbete och de flesta av eleverna är fokuserade och jobbar hårt för att nå sina högt ställda mål.

Tyvärr kan vi se en ökad trend på skolan att pojkar inte tar skolan på lika stort allvar som flickor när vi ser på deras betygsresultat från i höstas. Vi fokuserar på att göra uppgifterna ännu tydligare och att prata mycket om studieteknik, något som förstås gynnar flickorna också. Vi uppskattar om ni där hemma har en dialog med era barn, och pojkarna i synnerhet, om vikten av att fokusera på studierna för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för dem till vidare studier. Med ett gemensamt stöd från hem och skola så får alla barn ännu bättre villkor att nå sina mål.

Hemköp
Som jag skrev om i december så har Hemköp öppnat i grannhuset. Vi ser att många elever i årskurs 7-9 går dit på rasterna. Tyvärr så respekterar många av dessa elever inte våra regler att vi är en godis-, kak- och läskfri skola. Vi har pratat med eleverna ett antal gånger om detta och uppskattar också om ni pratar om det hemma. Det finns ju ingen anledning till att gå dit under skoldagen.

Kunskapsskolans egen enkät
Liksom varje år är det snart dags för årets stora elev- och föräldraenkät. I föräldraenkäten har du som förälder möjlighet att berätta för oss vad du tycker om ditt barns skola. Det har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för ditt barn och våra andra elever. Både elev- och föräldraenkäten startar veckan efter sportlovet och pågår i två veckor. Alla svar är anonyma. När enkäten börjar kommer du att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång.

Bästa sportlovshälsningar!

Lars Jonsson, rektor
Kunskapsskolan Enköping och Västerås
lars.jonsson@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.