Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Västerås

Rektor Lars Jonsson berättar om händelser på skolan.

Augusti 2020

Hej!

Jag önskar er varmt välkomna till läsåret 2020/2021 och ett extra varmt välkommen till alla er nya elever och vårdnadshavare. Läsåret har börjat mycket bra och utvecklingssamtalen som sker digitalt fungerar över förväntan.

Covid-19
Sommaren har precis som mycket annat präglats av den pandemi vi befinner oss i. De restriktioner som gällde skolans verksamhet i våras har inte ändrats och vi får förbereda oss för ännu en termin där vi behöver ta extra hänsyn till varandra.

Här följer några av de restriktioner som vi har att förhålla oss till avseende covid-19:

  • Vid någon form av symptom på sjukdom ska man stanna hemma tills man har varit symptomfri i minst 2 dagar. Om man har testat positivt för covid-19 följer man sjukvårdens instruktioner.
  • Det är viktigt med handhygienen och vi kommer påminna våra elever om detta regelbundet.
  • Vi har särskilda rutiner i samband med lunchen där vi exempelvis ser till att alla elever har använt handsprit innan de tar mat.
  • Vi kommer inte att ta emot externa besök på skolan.
  • Vi kommer inte att planera aktiviteter utanför skolan som kan innebära kontakt med andra.

Föräldraråd
Som vanligt kommer jag att bjuda in till skolans engagerade föräldraråd dit vi gärna värvar nya krafter. Är du intresserad så hör du av dig till mig eller ditt barns handledare. Syftet är att fortsätta ha ett bra samarbete mellan skola och hem, ge er möjligheten att få mer insyn i skolans verksamhet och diskutera övergripande skolfrågor. Vi diskuterar inte enskilda elevärenden på föräldrarådet.

Varje möte brukar innehålla ett tema och vi skriver protokoll från mötena som skickas ut till alla föräldrar. Vi träffas 4-5 tillfällen varje år klockan 18.00-19.30 och de första träffarna kommer nu förstås att bli digitala, jag återkommer om datum.

Förväntansdokument
Vi har höga förväntningar på oss själva och på eleverna. Vi anstränger oss varje dag för att ge varje elev en personligt utformad utbildning och för att de ska lyckas nå sina mål. För att eleverna ska kunna lyckas är det viktigt att vi samarbetar bra med hemmen. På utvecklingssamtalen så kommer ni att få ta del av vårt förväntansdokument där vi har formulerat ett antal punkter som vi förväntar oss av er vårdnadshavare.

Nu kör vi!
Vi gjorde ett fantastiskt läsår 2019/20 med höga resultat, där alla elever som slutade årskurs 9 blev behöriga till gymnasiet. Det är extra glädjande om man väger in alla utmaningar som kom med covid-19. Våra enkäter under förra året visade också att elever, föräldrar och medarbetare återigen är mycket nöjda med skolan. Vi är förstås stolta över allt detta, men fortsätter hela tiden vår strävan efter att förfina, förbättra och förtydliga allt vi gör på skolan.

Återigen - varmt välkomna till ytterligare ett riktigt bra läsår!

Lars Jonsson, rektor
Kunskapsskolan Enköping och Västerås
lars.jonsson@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.