Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 8 januari - Kunskapsskolan Västerås

Rektor Lars Jonsson berättar om händelser på skolan.

Västerås
2021-01-08

Hej,

Efter torsdagens presskonferens där Skolverket, Folkhälsomyndigheten och regeringen informerade om att huvudmännen från och med på måndag själva kan fatta beslut om att gå över till distansundervisning för att minska trängseln på skolan kommer vi att göra en del ändringar gällande skoldagarna för eleverna i högstadiet. Vi skickar denna information till alla vårdnadshavare för information. Eleverna i årskurs 4-6 går i skolan enligt ordinarie plan.

Som en del i åtgärderna för att minska smittspridningen har vi på Kunskapsskolan Västerås planerat följande ändringar för att minska trängseln i skolan. Vi kommer i större utsträckning att bedriva undervisning inom basgruppen samt att årskurserna på högstadiet turas om att jobba hemifrån. Detta för att minska antalet elever i skolan.

Årskurs 4-6
Följer planering och schema sen tidigare.

Årskurs 7-9
Vecka 2:
Halvdagar som bestämt tidigare men även att vissa årskurser jobbar hemma enligt schema nedan.


Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

År 9

Hemifrån

Hemifrån

Skola

Skola

Skola

År 8

Skola

Skola

Hemifrån

Hemifrån

Skola

År 7

Skola

Hemifrån

Skola

Skola

Hemifrån


Information om upplägget för de dagar eleverna jobbar hemma får eleverna och vårdnadshavarna från handledaren. Vi jobbar för att följa planeringen som vi informerade om innan jul med den förändring att en del undervisning blir på distans.

Elever som av särskilda skäl behöver vara på skolan och inte kan delta i undervisningen hemifrån de dagar det är distansundervisning kommer att vara välkomna till skolan och kommer då att sitta enskilt. Särskilda skäl kan till exempel vara stödbehov som inte kan tillgodoses på distans eller att man inte har tillgång till internet hemma. Vårt elevhälsoteam kommer tillsammans med arbetslaget att se över vilka elever som är i behov av att få all undervisning i skolans lokaler. Om ditt barn inte kan delta i distansundervisningen hemifrån på grund av till exempel avsaknad av internet ber vi dig kontakta barnets handledare.

Skolan erbjuder lunch för de elever som jobbar hemifrån. Information om detta får eleverna via handledaren måndag morgon.

Planeringen för vecka 3 och vecka 4 för årskurs 7, 8 och 9 får eleverna och vårdnadshavarna i slutet av vecka 2.

Vi hoppas på er förståelse för att vi måste genomföra en del förändringar för att följa regeringens och regionens smittskyddsrekommendationer.

Hälsningar
Lars Jonsson, rektor
Trine Mie Mattsson, biträdande rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.