Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 13 januari - Kunskapsskolan Västerås

Rektor Lars Jonsson berättar om händelser på skolan.

Västerås
2021-01-13

Hej vårdnadshavare till högstadieelever på Kunskapsskolan Västerås!

Då är vårterminen igång och som vi informerade om förra veckan kommer vi i större utsträckning att bedriva undervisning inom basgruppen samt att årskurserna på högstadiet turas om att studera hemifrån. Detta för att minska antalet elever i skolan, vilket är en förebyggande åtgärd för att minska risken för smittspridning på skolan.

Vi har efter överläggningar med vår huvudman och regionens smittskyddsläkare fattat beslut om att övergå till delvis distansundervisning för högstadieeleverna. Skolan har tagit fram ett nytt schema för vecka 3 och vecka 4. Scheman kommer att finnas tillgängliga i Skola24. De dagar eleverna arbetar hemifrån får de en länk från undervisande lärare för att koppla upp sig på rätt undervisningspass. De dagar eleverna studerar hemma är undervisningspassen nivåanpassat som tidigare och de dagar eleven är i skolan bedriver vi undervisning i basgruppen.

Årskurs 7-9

Vecka 3 och 4

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

År 9

Skola

Skola

Hemifrån

Skola

Skola

År 8

Hemifrån

Skola

Skola

Hemifrån

Skola

År 7

Skola

Hemifrån

Skola

Skola

Hemifrån

Onsdag den 27 januari har alla elever studiedag.

Under vecka 4 återkommer vi med fortsatt information om schema för kommande veckor.

Handledaren skickar ett formulär där vårdnadshavare får möjlighet att anmäla om eleven vill hämta en lunchlåda de dagar de jobbar hemifrån. Vårt elevhälsoteam kommer också se över vilka elever som har behov av att vara på skolan på heltid. Berörda elever och vårdnadshavare kommer få information om detta. Om ditt barn av någon anledning inte kan delta i fjärr- och distansundervisningen hemifrån ber jag er kontakta ditt barns handledare så hittar vi en lösning.

Med dessa åtgärder kommer vi att minska antalet elever på högstadiet samt minska elevernas umgänge till basgruppen på undervisningspassen och årskursen under raster och luncher. För att minska blandningen av elever före och efter skoltid ber vi er, i den mån det går, att lämna och hämta eleverna i direkt anslutning till deras start- och sluttid.

Vi tackar för er förståelse för de förändringar vi fått göra dessa veckor och hoppas att vi snart ser en ljusning i läget så vi kan återgå till det normala.

Med vänliga hälsningar
Lars Jonssson, rektor
Trine Mie Mattsson, biträdande rektor

Information kopplat till Covid-19 och barn hittar du här.

  • Om någon i hemmet har bekräftats sjuk i covid-19 så ska även friska och symtomfria barn stanna hemma, enligt vårdens instruktioner. Ni ska sjukanmäla era barn som vanligt om någon i hemmet testar positivt för covid-19. Vården ska kontakta samtliga personer som testat positivt för covid-19 och kommer då ge instruktioner för vad som gäller för personer som bor tillsammans med den bekräftat sjuka. Enligt Folkhälsomyndigheten gäller normalt restriktionerna i sju dagar från positivt test.
  • Alla med symtom stannar hemma.
  • Om symtomen går över inom 24 timmar, behöver man inte testa sig men man ska stanna hemma ytterligare två dygn för att säkerställa att symtomen är tillfälliga.
  • Om symtomen är kvar efter 24 timmar bokar man test och stannar hemma under tiden man inväntar test och testsvar.
  • Vid positivt svar stannar man hemma i minst sju dagar från första symtom, de två sista dagarna ska vara feberfria och man ska känna sig frisk.
  • Vårdnadshavare informerar handledare om elev testats positiv, handledaren informerar i sin tur rektor. Detta för att vi ska kunna vara behjälpliga i smittskyddets smittspårning.
  • Vid negativt svar stannar man hemma tills man känner sig frisk (som vanligt).
  • Om man av någon anledning inte kan testa sig stannar man hemma i minst sju dagar från första symtom, de två sista dagarna ska vara feberfria och man ska känna sig frisk. (Som om man testat positivt)

På 1177 Vårdguidens hemsida finns råd och instruktioner om när man bör söka vård.

Om det regionala smittskyddet har gjort bedömningen att vi behöver informera om ett eventuellt bekräftat covid-19 fall som en del av deras smittspårning så görs det utan att nämna namn eller annan personlig information. Det innebär att vi till exempel inte kan säga något om hur en person mår.

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.