Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 27 januari - Kunskapsskolan Västerås

Rektor Lars Jonsson berättar om händelser på skolan.

Hej vårdnadshavare till högstadieelever

Vi är nu inne på den andra veckan med partiell fjärr-/distansundervisning och vår bedömning är att det fungerar mycket bra. Vi har efter fortsatt dialog med vår huvudman och regionens smittskydd tagit beslut om att förlänga upplägget ytterligare två veckor (vecka 5 och 6) till den 12 februari. Effekten blir att vi minskar antalet elever i skolan och därmed minskar risken för smittspridning på skolan.

Vi följer samma strategi som för vecka 3 och 4 - de dagar eleverna arbetar hemifrån får de en länk från undervisande lärare för att koppla upp sig på rätt undervisningspass. Elevernas schema finns tillgängligt i Skola24.

Årskurs 7-9

Vecka 5 och 6

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

År 9

Skola

Skola

Hemifrån

Skola

Skola

År 8

Hemifrån

Skola

Skola

Hemifrån

Skola

År 7

Skola

Hemifrån

Skola

Skola

Hemifrån

 

Under vecka 6 återkommer vi med fortsatt information om schema för kommande veckor..

Skolan erbjudar lunchlåda för eleverna de dagar de jobbar hemifrån. Inom kort får ni ett formulär från handledarna där ni vårdnadshavare kan anmäla detta.

Handledarna och skolans elevhälsoteam fortsätter dialogen kring vilka elever som har behov av att vara på skolan på heltid. Berörda elever och vårdnadshavare får information om detta. Om ditt barn av någon anledning inte kan delta i fjärr- och distansundervisningen hemifrån ber jag er kontakta ditt barns handledare så hittar vi en lösning.

Med dessa åtgärder kommer vi att minska antalet elever på högstadiet och begränsa elevernas umgänge till basgruppen på undervisningspassen och till årskursen under raster och luncher. För att minska blandningen av elever före och efter skoltid ber vi er, i de fall ni skjutsar era barn, att lämna och hämta eleverna i direkt anslutning till deras start- och sluttid.

Vi tackar för er förståelse för de förändringar vi fått göra dessa veckor och hoppas att vi snart ser en ljusning i läget så vi kan återgå till det normala.

Med vänliga hälsningar
Lars Jonssson, rektor
Trine Mie Mattsson, biträdande rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.