Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 10 februari - Kunskapsskolan Västerås

Rektor Lars Jonsson berättar om händelser på skolan.

2021-02-10

Hej vårdnadshavare

Här får ni en uppdaterad information kring Covid-19

Skolan fortsätter dialogen med regionens smittskyddsenhet och i samråd med huvudman och smittskyddsenheten tar vi fortlöpande beslut kring åtgärder kopplat till smittspridningen.

I nuläget går smittspridningen nedåt för våra ungdomar i Västerås. Vi har sen vecka 3 haft partiell distansundervisning för våra högstadieelever vilket har inneburit att en årskurs per dag har haft distansundervisning. Vi upplever att det har fungerat riktigt bra och för att fortsatt vidta åtgärder om att minska trängseln bland högstadieelever kommer vi att fortsätta med partiell distansundervisning fram till sportlovet. Detta för att minska antalet elever i skolan och därmed minska trängseln. Därefter tar vi beslutt utifrån rådande situation, i samråd med smittskyddet och vår huvudman.

Vi följer samma strategi som tidigare de dagar eleverna arbetar hemifrån. Elevernas schema finns tillgängligt i Skola24. Information om hur ni hemma kan hjälpa till med att skapa förutsättningar för distansundervisning får ni av respektive arbetslag.

Årskurs 7-9

Vecka 5 och 6

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

År 9

Skola

Skola

Hemifrån

Skola

Skola

År 8

Hemifrån

Skola

Skola

Hemifrån

Skola

År 7

Skola

Hemifrån

Skola

Skola

Hemifrån

Under sportlovet återkommer vi med information om hur vi organiserar undervisningen efter lovet.

Skolan fortsätter att erbjuda lunchlåda för eleverna de dagar de jobbar hemifrån. Inom kort får ni ett formulär från handledarna där ni vårdnadshavare kan anmäla detta.

Handledarna och skolans elevhälsoteam fortsätter dialogen kring vilka elever som har behov av att vara på skolan på heltid. Berörda elever och vårdnadshavare får information om detta. Om ditt barn av någon anledning inte kan delta i fjärr- och distansundervisningen hemifrån ber jag er kontakta ditt barns handledare så hittar vi en lösning.

När eleverna är på plats i skolan fortsätter vi med att begränsa elevernas umgänge till basgruppen på undervisningspassen och till årskursen under raster och luncher. För att minska blandningen av elever före och efter skoltid ber vi er, i de fall ni skjutsar era barn, att lämna och hämta eleverna i direkt anslutning till deras start- och sluttid. Under skoldagen fortsätter vi att uppmana eleverna till noggrann handtvätt samt att eleverna spritar händerna innan maten, slöjden, hemkunskapen och så vidare. 

Vi har mejlat ut uppdaterad information från regionen kring smittspårningteamets arbete. De utökar i nuläget smittspårningsarbetet och uppmanar till samarbete när de eventuellt tar kontakt.

Vi tackar för er fortsatta förståelse för de förändringar vi fått göra hittills och hoppas att vi snart ser en ljusning i läget så vi kan återgå till det normala.

Med vänliga hälsningar
Lars Jonssson, rektor
Trine Mie Mattsson, biträdande rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.