Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 25 februari - Kunskapsskolan Västerås

Rektor Lars Jonsson berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev 25 februari 2021

Hej!

Vi är redan framme vid sportlovet och jag hoppas att ni alla har möjlighet att vara lite sportiga medans lite av vintern ännu finns kvar. Jag vill också passa på att slå ett rejält slag för att läsa böcker nu inför lovet. För ungdomar har det mindre betydelse vad man läser - huvudsaken att man läser, och då menar jag inte snuttar på en mobilskärm... Bokrean startar nu och där kan man göra riktiga fynd, eller låna på biblioteket. Vi på skolan ställer gärna upp med lästips!

För de elever som ligger i riskzonen att inte nå gymnasiebehörighet, erbjuder vi lovskola måndag till onsdag. Ditt barns handledare har varit i kontakt med dig om ni är aktuella för lovskola.

För lärarna innebär lovet en del intern fortbildning, planering och utvärdering. Vi kommer även att se över den distansundervisning som varit hittills på högstadiet, vad som har fungerat bra och vad vi kan förbättra.

De senaste veckorna har en årskurs i taget på högstadiet studerat på distans, i syfte att förebygga trängsel, smittspridning och underlätta för eleverna att hålla den fysiska distansen. Vi bedömer att det har fungerat förhållandevis bra, även om vi självfallet ser fram emot att ha alla elever på plats i skolan varje dag. Nu avvaktar vi smittläget och myndigheternas rekommendationer om vad som händer efter sportlovet. Vi återkommer under sportlovet med besked.

Vad gäller vid hemkomst från utlandsresor?
Nu i sportlovstider vill vi påminna er om de rekommendationer som gäller vid hemkomst från utlandsresa. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man vid hemkomst från utlandsresor ska testa sig för covid-19 snarast efter hemkomst och igen efter fem dagar från hemkomst. De rekommenderar även att man stannar hemma och undviker sociala kontakter utanför hemmet i sju dagar från hemkomst, oavsett vad man får för testresultat. Elever och medarbetare som har varit utomlands ska alltså inte komma till skolan förrän efter sju dagars karantän.

Pandemins påverkan
Det finns självklart olika synpunkter på hur vi i skolan ska agera gällande när-, fjärr- och distansundervisning. Under vårterminen har vi fattat beslut för två veckor i taget om delvis distansundervisning. Dessa beslut fattas i samråd med regionens smittskydd och med Kunskapsskolan centralt. Våra beslut grundar sig dels i sjukdomssituationen på skolan, bland elever och medarbetare. Vi tittar också på den allmänna smittspridningen i vår region.

Restriktionerna påverkar vårterminen även på andra sätt. Vi kommer inte att anordna någon PRAO under våren, då vi bedömer det som orimligt att låta eleverna utsätta sig själva och andra för nya miljöer och människor i så hög utsträckning. De nationella proven för årskurs 6 och 9 ställs in och det påbörjade arbetet med revidering av kursplaner skjuts på framtiden.

Vi får helt enkelt ha tålamod och förhålla oss till de direktiv och riktlinjer som råder. Jag kan dock försäkra er om att vi på skolan fortsätter att göra vårt yttersta för att upprätthålla kvaliteten i undervisningen, oavsett om den sker på plats eller digitalt.

Kunskapsskolans elev- och föräldraenkät
Nu är det snart dags för årets stora elev- och föräldraenkät. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om skolan, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Föräldraenkäten startar måndagen den 8 mars och sista svarsdagen är den 21 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till elevernas vårdnadshavare och till de mejladresser som lämnats till skolan, om eleven har mer än en vårdnadshavare är vi tacksamma om båda svarar på enkäten. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på handledarnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.

Bästa sportlovshälsningar!

Lars Jonsson
Rektor
Kunskapsskolan Enköping och Västerås
lars.jonsson@kunskapsskolan.se
0733-17 34 77

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.