Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 25 mars - Kunskapsskolan Västerås

Rektor Lars Jonsson berättar om händelser på skolan.

Hej vårdnadshavare till högstadieelever

Rekommendationerna om att arbeta förebyggande för att minska risken för smittspridning i skolan kvarstår. Vi har efter fortsatt dialog med vår huvudman och regionens smittskydd tagit beslut om att förlänga upplägget med partiell distansundervisning under vecka 13 samt vecka 15. Detta för att minska antalet elever i skolan och därmed minska trängseln.

Vi följer samma strategi som tidigare de dagar eleverna arbetar hemifrån. Elevernas schema finns tillgängligt i Skola24. Information om hur ni hemma kan hjälpa till med att skapa förutsättningar för distansundervisning får ni av respektive arbetslag.

Årskurs 7-9

Vecka 13 och 15

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

År 9

Skola

Skola

Hemifrån

Skola

Skola

År 8

Hemifrån

Skola

Skola

Hemifrån

Skola

År 7

Skola

Hemifrån

Skola

Skola

Hemifrån


Fredag vecka 13 är Långfredagen och eleverna är lediga. Vecka 14 har vi påsklov. Under vecka 15 så återkommer vi med information om hur vi organiserar undervisningen från vecka 16. Om situationen i regionen skulle förändras och de rekommenderar distansundervisning på heltid för högstadiet veckan efter påsklovet, så som vissa regioner gjorde efter sportlovet, så kommer vi att informera er så snabbt som möjligt. Vi kommer att påminna eleverna om att de ska ta med sig sitt skolmaterial hem innan lovet så att vi är förberedda på alla olika situationer.

Skolan fortsätter att erbjuda lunchlåda för eleverna de dagar de jobbar hemifrån. Inom kort får ni ett formulär från handledarna där ni vårdnadshavare kan anmäla detta.

Handledarna och skolans elevhälsoteam fortsätter dialogen kring vilka elever som har behov av att vara på skolan på heltid. Berörda elever och vårdnadshavare får information om detta. Om ditt barn av någon anledning inte kan delta i fjärr- och distansundervisningen hemifrån ber jag er kontakta ditt barns handledare så hittar vi en lösning.

Vi fortsätter att begränsa elevernas umgänge till basgruppen på undervisningspassen och till årskursen under raster och luncher. För att minska blandningen av elever före och efter skoltid ber vi er, i de fall ni skjutsar era barn, att lämna och hämta eleverna i direkt anslutning till deras start- och sluttid.

Vi bifogar uppdaterad information från regionen kring smittspårningteamets arbete. De utökar i nuläget smittspårningsarbetet och uppmanar till samarbete när de eventuellt tar kontakt.

Vi tackar för er fortsatta förståelse för de förändringar vi fått göra hittills och hoppas att vi snart ser en ljusning i läget så vi kan återgå till det normala.

Med vänliga hälsningar
Lars Jonssson, rektor
Trine Mie Mattsson, biträdande rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.