Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 13 april - Kunskapsskolan Västerås

Rektor Lars Jonsson berättar om händelser på skolan.

April 2021
Hej vårdnadshavare till högstadieelever

Rekommendationerna om att arbeta förebyggande för att minska risken för smittspridning i skolan kvarstår. Vi har efter fortsatt dialog med vår huvudman och regionens smittskydd tagit beslut om att förlänga upplägget med partiell distansundervisning under vecka 16 och vecka 17. Detta för att minska antalet elever i skolan och därmed minska trängseln.

Vi följer samma strategi som tidigare de dagar eleverna arbetar hemifrån. Elevernas schema finns tillgängligt i Skola24. Information om hur ni hemma kan hjälpa till med att skapa förutsättningar för distansundervisning får ni av respektive arbetslag.

Årskurs 7-9

Vecka 16 och 17

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

År 9

Skola

Skola

Hemifrån

Skola

Skola

År 8

Hemifrån

Skola

Skola

Hemifrån

Skola

År 7

Skola

Hemifrån

Skola

Skola

Hemifrån


Under vecka 17 återkommer vi med information om hur vi organiserar undervisningen framöver.

Skolan fortsätter att erbjuda lunchlåda för eleverna de dagar de jobbar hemifrån. Inom kort får ni ett formulär från handledarna där ni vårdnadshavare kan anmäla detta.

Handledarna och skolans elevhälsoteam fortsätter dialogen kring vilka elever som har behov av att vara på skolan på heltid. Berörda elever och vårdnadshavare får information om detta. Om ditt barn av någon anledning inte kan delta i fjärr- och distansundervisningen hemifrån ber jag er kontakta ditt barns handledare så hittar vi en lösning.

Vi fortsätter att begränsa elevernas umgänge till basgruppen på undervisningspassen och till årskursen under raster och luncher. För att minska blandningen av elever före och efter skoltid ber vi er, i de fall ni skjutsar era barn, att lämna och hämta eleverna i direkt anslutning till deras start- och sluttid.

Regionen fortsätter sitt arbete med utökad smittspårning och uppmanar till samarbete när de eventuellt tar kontakt. Vi på skolan har god dialog med smittskyddet i smittspårningsarbetet.

Vi tackar för er fortsatta förståelse för de förändringar vi fått göra hittills och hoppas att vi snart ser en ljusning i läget så vi kan återgå till det normala.

Med vänliga hälsningar
Lars Jonsson, rektor
Trine Mie Mattsson, biträdande rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.