Ansök
Om oss

Rektorn har ordet juni - Kunskapsskolan Västerås

Rektor Lars Jonsson berättar om händelser på skolan.

Juni 2021

Hej!

Ett mycket speciellt läsår avslutas och liksom ifjol så känns det lite märkligt att inte ha en riktig skolavslutning. Hela året har förstås präglats av pandemin och vi har på högstadiet fått göra om schemat för att ha delvis distansundervisning under en period. Med tanke på årets alla utmaningar så kan jag konstatera att det gått över förväntan.

Återigen vill jag rikta ett varmt tack till alla medarbetare som med kort varsel har hittat lösningar och anpassat sina planeringar och sin undervisning. Vi har under året fått många positiva kommentarer från vårdnadshavare som varit nöjda med hur vi hanterat situationen och den information vi skickat ut - det värmer!

Enkätresultaten
Tack för att så många elever och föräldrar besvarat våra enkäter tidigare i våras. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever. Vi kommer nu att utvärdera resultaten och de aktiviteter vi arbetat med under året för att se vad vi behöver lägga fokus på i framtiden.

Vi var såklart lite spända på att se om detta speciella år skulle påverka enkätresultaten. Det var mycket glädjande att se att vi inte bara låg kvar på samma höga nöjdhet utan även höjde oss med några procentenheter på de flesta av frågorna.

Enköping
Jag har varit rektor för två skolor i drygt tre år och kommer nu att släppa ansvaret för Enköping och fokusera på Västerås. Trine Mie fortsätter i sin roll som biträdande rektor och kommer även fortsättningsvis att ha de flesta elev- och föräldrakontakterna.

Stort intresse för skolan
På grund av pandemin så har vi inte kunnat visa vår fina skola för alla sökande inför hösten. Nya elever som börjar i augusti och deras vårdnadshavare kommer nu i juni att erbjudas en rundvandring på skolan i små grupper. Inbjudan har blivit mycket uppskattad och vi ser fram emot att ta emot nya elever.

Ny föräldrainloggning
Med start i augusti kommer ni som föräldrar få egna inloggningar till Kunskapsporten. Det kommer även finnas en ny supportkanal för er som vårdnadshavare. Som vårdnadshavare kommer ni kunna se skolstartsidan, era barns loggböcker samt steg och kurser. Vi återkommer med mer information i augusti.

Fortsatta restriktioner i höst
Prognoserna som vi får är att samhället i stort kan återgå till ett normalläge i september 2021, men vi återkommer förstås innan skolan startar med uppdaterad information. Utvecklingssamtalen, som vi har vid terminsstarten, kommer att ske digitalt och vår erfarenhet från det gångna året är att det fungerade utmärkt.

 

Mina allra bästa sommarhälsningar till er alla

Lars Jonsson
Rektor
Kunskapsskolan Västerås
lars.jonsson@kunskapsskolan.se
0733-17 34 77

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.