Ansök
Om oss

Rektorn har ordet november - Kunskapsskolan Västerås

Rektor Lars Jonsson berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev november 2021 - Västerås

Hej!

Nu har vi varit igång mer än halva terminen och det är bara en vecka kvar till första advent. Vi har genomfört förlängda förlängda ph-samtal med eleverna för att säkerställa att alla når sina mål. En del kan förstås höja sin mål och en del får plugga lite extra inför spurten mot julen.

Trygghet, studiero och studiefokus
Skolinspektionens har nyligen släppt en rapport om trygghet och studiero under de senaste 10 åren i Sverige. Tyvärr kan man läsa om ganska kraftiga försämringar, trots att stora satsningar görs på skolan generellt. På vår skola genomförde vi en enkät med alla elever innan novemberlovet. Vi får en helt annan bild. Eleverna har bra studiero, är trygga och uppskattar sina lärare - som förstås är viktiga förutsättningar för att lära sig mycket.

Vad är då anledningen till att vi har höga värden inom dessa områden? Jag är övertygad om att många saker samverkar här, bland annat:

  • Kunskapsskolans långsiktighet - alla 36 skolor har samma tydliga arbetssätt och hjälps åt för att utveckla bra skolor.
  • En långsiktig ledning på skolan - få rektorsbyten och stabil lärarkår.
  • Tydliga värderingar med höga förväntningar - genomsyrar vår verksamhet.
  • En tydlig plan mot diskriminering och kränkande behandling - lärarna tar ansvar och visar bra ledarskap.
  • Våra personliga handledningssamtal varje vecka - alla elever blir sedda och vi fångar snabbt upp eventuell oro.
  • Elevernas skoldag är helt mobilfri - även på raster.

Covid
Vi har haft en relativt lugn period med Covid i höst och har ett bra samarbete med regionen om vaccinering av ungdomarna. Det känns bra att kunna göra en samhällsinsats och att vi får upp antalet vaccinerade 12-16-åringar på skolan. Om ni inte svarat på Trines mail (kolla skräpposten) eller lämnat in blanketter så uppmanar vi er att göra det.

Trafikvett
Tyvärr är det elever varje vecka som korsar Björnövägen till busshållplatsen på ett omoget sätt. Bilarna kör sakta, men tvingas ibland att stanna för utrusande ungdomar. Vi, skola och hem, får hjälpas åt att prata med ungdomarna för att förhindra att det händer en olycka.

Informationsmöten och ansökan
För de som är intresserade av att söka till vår skola så är det informationsmöte nu på tisdag 23 november. Klockan 18.00 för blivande år 4 och klockan 19.00 blivande år 7. På hemsidan finns mycket information om skolan och hur ansökan går till. Tipsa intresserade och dela gärna vår facebooksida.

Ljusa hälsningar i ett mörkt november

Lars Jonsson
Rektor
Kunskapsskolan Västerås
lars.jonsson@kunskapsskolan.se
0733-17 34 77

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.