Ansök
Om oss

Rektorn har ordet maj - Kunskapsskolan Västerås

Rektor Lars Jonsson berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev maj 2022

Hej!

Nu är det återigen snart dags att runda av ett läsår. Våren är en alltid hektisk tid med nationella prov som påverkar hela skolan, samt en hel del andra prov och inlämningar som ska hinnas med. Eleverna är flitiga och kämpar på för att nå sina mål. Lärarna gör ett fantastisk arbete - anstränger sig hela vägen in mot sommaren för att varenda elev ska nå målen och är noga med att rätta de nationella proven tillsammans, för att säkerställa en rättssäker bedömning.

Det är en härlig period vi har framför oss - en hel del kul på skolan väntar. Vi är förstås väldigt glada att vi äntligen kan släppa på restriktionerna och börja umgås på ett mer naturligt sätt med varandra. Självklart så ser vi fram emot att vår traditionsenliga avslutning på Vallby. Gå gärna in på vår facebooksida för att följa allt som sker på skolan.

Vi har fått tillbaka resultaten från elev- och föräldraenkäterna, som ni gjorde i början på mars. Jag kan konstatera att resultaten även detta år är mycket höga. Eleverna är trygga, trivs bra och är nöjda med sina lärare. Ni vårdnadshavare är också fortsatt mycket nöjda med skolan. Stort tack till er alla för att ni besvarat våra enkäter. Resultaten från dem har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever. Vi kommer nu att utvärdera resultaten och de aktiviteter vi arbetat med under året för att se vad vi behöver lägga fokus på i framtiden.

De gångna veckorna har vi haft möten för alla nya elever, och deras föräldrar, som kommer att börja hos oss i höst. Härligt att se många förväntansfulla elever och viktigt att redan nu kunna förbereda alla vad som väntar efter sommarlovet.

Vi börjar i augusti som vanligt med utvecklingssamtal och det är skönt att vi även här kan gå tillbaka till fysiska möten, även om de digitala fungerat riktigt bra.

Mina allra bästa sommarhälsningar till er alla

Lars Jonsson
Rektor
Kunskapsskolan Västerås
lars.jonsson@kunskapsskolan.se
0733-17 34 77

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.